Home Generelt Hvor mye koster minilager

Hvor mye koster minilager

431
0
Priser lagringsplass

Tenker du på hvor praktisk det ville være med litt ekstra lagringsplass? I mange livssituasjoner, som en flytteprosess eller under oppussing, kan behovet for et midlertidig lager melde seg. Dette er ikke bare en bekvemmelighet, men kan være en nødvendighet for å holde ting organisert og sikre dine eiendeler.

Men hva koster det egentlig å leie slike lagringsenheter? Her belyser vi gjennomsnittsprisene for ulike størrelser og leieperioder av minilager, med et spesielt fokus på det norske markedet og spesielt Oslo, som har det dyreste leiemarkedet for slike tjenester.

Minilagerpriser i 2023

Å leie et minilager kan variere mellom 1.000 til 4.000 kroner, avhengig av flere faktorer. En gjennomsnittelig priser for et lager på 3 kvadrat er rundt kroner 1.000 per måned (hos City Self-Storage koster dette kr. 1.099 per mnd, 17.november 2023). For et lager på 10 kvadrat er prisen 3.859 kroner per mnd.

Prisene for et minilager avhenger av flere faktorer, hvor størrelsen på lagerenheten er den viktigste faktoren. Jo større enhet, desto høyere leiekostnad. Kostnaden kan også variere basert på hvor lenge du ønsker å leie enheten og ikke minst beliggenhet. Prisene i Oslo er generelt høyere sammenlignet med andre byer og regioner i Norge. Spesielt gjelder det hvis du ønsker å leie et minilager sentralt, så jo nærmere sentrum i Oslo du kommer jo høyere er prisene.

Hvor mye koster minilager

Etterspørselen for minilager øker

I de siste årene har Norge, spesielt Østlandsområdet, opplevd en markant økning i etterspørselen etter minilager og lagerboder. Denne veksten kan tilskrives to primære årsaker, som reflekterer både endringer i boligmarkedet og forskriftsmessige endringer.

Endringer i boligmarkedet

 • Urbanisering: En økende trend der folk flytter fra eneboliger og tomannsboliger til mer sentrale områder.
 • Mindre boliger: De nye boligene, ofte blokkleiligheter, er generelt mindre enn eneboliger.
 • Begrenset med lagringsplass: Disse mindre boligene har også signifikant mindre bod- og lagringsplass.

Endringer i forskrifter

 • TEK 17 Forskriften: Denne forskriften fjernet tidligere krav om at utbyggere må tilby innvendig lagringsplass i leiligheter.
 • Nye krav: Nå er det slik at boenheter større enn 50 kvadratmeter må ha tilgang til en bod på minst 5 kvadratmeter, mens enheter mindre enn 50 kvadratmeter kun trenger tilgang til en 2,5 kvadratmeters bod.

Med mindre lagringsplass i boligene, søker folk alternative lagringsløsninger som minilager. Denne etterspørselen har stimulert veksten av minilagermarkedet, med flere tilbydere som kommer på banen. Og spesielt i hovedstaden har behovet for minilager i Oslo eksplodert de siste årene.

Med fortsettende urbanisering og boligutviklingstrender, forventes etterspørselen etter minilager å holde seg høy eller øke ytterligere. Dette kan føre til nye investeringer og innovasjoner innen lagringsløsninger for å møte den økende etterspørselen.

Hva er inkludert i prisen for minilager

Når du vurderer å leie et minilager, er det viktig å forstå hva som faktisk er inkludert i leieprisen. Mens lagringsbedrifter tilbyr en rekke sikkerheter og fasiliteter, varierer det som er inkludert fra bedrift til bedrift. Noen tilbud kan virke rimeligere ved første øyekast, men det er viktig å vurdere hvilke tjenester og fasiliteter som faktisk er inkludert.

 • Lange åpningstider sikrer høy fleksibilitet for deg som ønsker tilgang til tingene. Normalt kan du besøke lageret alle dager mellom 06.00 og 23.00.
 • For økt sikkerhet er mange lagringsanlegg utstyrt med overvåkingskameraer, noe som gir en ekstra trygghet.
 • God belysning i og rundt lageranlegget er ikke bare viktig for sikkerhet, men også for bekvemmelighet under besøk.
 • For å lette flytting av tunge gjenstander, tilbys ofte sekketraller og jekketraller til bruk inne i anlegget. Det er også mulig å leie inn bærehjelp hvis du ønsker bistand til å flytte ting fra bil og inn på lageret.
 • Tilbydere av minilager gir vanligvis gratis parkeringsmuligheter for kundene, noe som er praktisk ved lastning og lossing av eiendeler.
 • Mulighet til å tegne lagerforsikring. Dette er viktig for at eiendelene skal være forsikret mens de står på lager.

Selv om disse tjenestene ofte er inkludert, kan noen lagringsbedrifter ta ekstra betalt for visse fasiliteter. Det er også viktig å vurdere dine egne behov. For eksempel, hvis du ofte trenger å besøke lageret utenfor vanlig arbeidstid, er lange åpningstider essensielt.

Les mer om flyttemelding når du flytter og hvordan du melder flytting gratis.

Flytteprosessen fra en bolig til en annen kan ofte være en stressende og kompleks oppgave. En av de største utfordringene er håndtering av eiendelene dine, spesielt når det er en tidsforskjell mellom når du flytter ut av den gamle boligen og inn i den nye. I slike tilfeller kan leie av minilager være en ideell løsning. Minilager tilbyr både midlertidig og mer permanent lagringsplass, og er et rimelig alternativ for mange.

Kicks
Previous article7 unique egg decorating ideas for you to try this Easter
NestePrivatlege og fordeler
Skriver artikler for sykdomsportalen.no og andre medier.