Home Sykdommer Seniorbolig i Stavanger

Seniorbolig i Stavanger

130
0
Seniorbolig Stavanger
Seniorbolig Stavanger

Seniorboliger, også kjent som eldreboliger, er spesialtilpassede boliger laget for å møte de unike behovene til eldre borgere. I Stavanger, som i resten av Norge, er konseptet med seniorboliger en del av en større visjon om å støtte eldre i å leve selvstendige og aktive liv. Disse boligene er ikke bare tilpasset fysisk, men er også ofte lokalisert i samfunn som fremmer sosial interaksjon og tilgjengelighet til tjenester.

Stavanger kommunes initiativ, “Leve hele livet”, er en del av en bredere nasjonal satsing som speiler en forpliktelse til å forbedre livskvaliteten for eldre.

Boliger for seniorer helse og livskvalitet

Boligens utforming og plassering kan ha stor betydning for helsen og livskvaliteten til den eldre befolkningen. Tilpasninger som sklisikre gulv, tilstrekkelig belysning, håndtak, og trinnløs tilgang er essensielle for å forebygge fall og andre ulykker. Videre bidrar nærhet til natur, butikker, og sosiale møteplasser til en forbedret livskvalitet ved å oppmuntre til fysisk aktivitet og sosial deltakelse.

Seniorbolig Stavanger

Lev hele livet

Leve hele livet” er et initiativ fra Stavanger kommune som fokuserer på å muliggjøre et aktivt og selvstendig liv for eldre. Dette initiativet er en del av en nasjonal satsning som tar sikte på å forbedre eldreomsorgen ved å tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengre, med vekt på forebygging, aktivitet, og sosial deltakelse. Seniorboliger spiller en nøkkelrolle i dette bildet ved å tilby et boalternativ som støtter disse målene.

Skal du flytte til eller fra en seniorbolig anbefaler vi å lese mer om flyttehjelp for pensjonister. Det finnes nemlig flyttebyrå som har spesialisert seg på flyttetjenester til eldre og pensjonister og som kan ta seg av hele prosessen uten at du trenger å røre en finger.

Ser du etter seniorbolig i Stavanger?

For de som vurderer å investere i en seniorbolig, er det første steget å ta kontakt med en eiendomsmegler i Stavanger med spesialkompetanse på området. Plattformer som meglerbasen.no gjør det enklere å sammenligne tilbud fra ulike meglere, noe som sikrer at du finner en megler som best kan ivareta dine interesser og behov.

Når man vurderer kjøp av en ny bolig, er det essensielt å tenke på hvordan boligen kan tilpasses eventuelle fremtidige helseendringer. Dette innebærer å se etter boliger som kan enkelt modifiseres for å møte endrede behov, slik som installasjon av heis, tilpasning for rullestolbruk, eller enklere tilgang til medisinsk utstyr.

Bofellesskap for eldre og personer

Stavanger kommune tilbyr flere bofellesskap for eldre, inkludert spesialiserte tilbud for personer med demens. Disse bofellesskapene, som Bergåstjern omsorgsboliger og Trekanten bofellesskap, tilbyr et hjemmemiljø med heldøgns tilsyn, noe som gir en unik kombinasjon av selvstendighet og tilgjengelig støtte.

Seniorbolig ved Diakonisenteret Stavanger

Seniorboligene ved Diakonisenteret er strategisk plassert i Prestveien 12 og 16, side om side med Tasta sykehjem, og gir en sjelden mulighet til å leve selvstendig, men likevel innenfor rekkevidde av profesjonell omsorg etter behov. Med en livsløpsstandard som tar hensyn til fremtidige behov, tilbyr disse boligene på rundt 64 kvadratmeter ikke bare komfort, men også trygghet og tilgjengelighet. Dette gjør dem til et ideelt valg for de som ønsker å nyte sine eldre år i et fellesskap som forstår verdien av både privatliv og sosial interaksjon.

Hvem kan søke

For å sikre at disse boligene tjener de mest trengende, har Diakonisenteret etablert fire klare kriterier for tildeling av leilighetene:

  • Bopelskrav: Prioritet gis til søkere med bopel i menighetene Tasta, Kampen, Domkirken/St. Petri, Tjensvoll, eller St. Johannes. Søkere fra andre menigheter vurderes også, men med sekundær prioritet.
  • Tilretteleggingsbehov: Kandidater som har behov for tilrettelagte leiligheter grunnet fysiske, psykiske, eller sosiale forhold, vil bli vurdert.
  • Alderskrav: Ideell alder ved innflytting er mellom 60 og 80 år.
  • Helhetsvurdering: En grundig vurdering av hver søker utføres av direktør og driftsleder for å sikre rettferdig tildeling.

Trenger du hjelp med å rydde og tømme et dødsbo? I Stavanger kan Stavanger Flyttebyrå hjelpe deg med dødsboservice.

Husleie på seniorbolig

For å bo i en av disse ettertraktede leilighetene, inngås ordinære husleiekontrakter. Ved innflytting kreves et depositum tilsvarende seks ganger månedsleien, som plasseres på en sperret konto. Den månedlige leien på 6 700 kroner, pluss felleskostnader på 2 400 kroner, bringer den totale månedlige kostnaden til 9 100 kroner. Det er verdt å merke seg at det finnes muligheter for bostøtte i henhold til Husbankens regler, noe som kan gjøre dette boalternativet tilgjengelig for et bredere spekter av søkere.

Kicks