Home Helse Helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet av influensa

Helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet av influensa

199
0
Helsepersonell høyere risiko smitte
Helsepersonell høyere risiko smitte

Ny Helsedirektorat-undersøkelse avdekker bekymringsverdig nedgang i vaksinasjonsvilje.

I en fersk undersøkelse utført av Helsedirektoratet har det blitt avdekket at en bekymringsverdig nedgang i vaksinasjonsviljen blant helsepersonell i Norge truer med å øke risikoen for influensasmitte i helsevesenet. Resultatene av undersøkelsen viser at kun 54 prosent av helsepersonellet planlegger å vaksinere seg mot influensa i år, en nedgang på hele seks prosent sammenlignet med fjoråret.

Helsedirektoratet har uttrykt sin bekymring over denne utviklingen, spesielt med tanke på det potensielt økende presset på helsevesenet som influensasesongen bringer med seg. Influensa kan ha alvorlige konsekvenser for sårbare pasientgrupper, og et vaksinert helsepersonell er en viktig barriere for å begrense smittespredning.

hELSEDIREKTØR: GÅR FEIL VEI.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykker bekymring over den synkende trenden i influensavaksinasjoner blant helsepersonell i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen vaksinerte i helsetjenesten har økt jevnt siden 2015, men nå peker pilen feil vei. I fjor ble kun 50 prosent av helsepersonellet vaksinert, en nedgang fra 56 prosent året før.

Guldvog påpeker at det er fortsatt en vei å gå før målene for influensavaksinasjon i helsevesenet nås, og han understreker at det kreves økt innsats. Han anerkjenner at mange allerede er flinke til å ta vaksinen, mens andre har et betydelig forbedringspotensial. Helsedirektøren mener at det må legges bedre til rette for vaksinasjon i helsetjenestene, og det må informeres mer til de ansatte. Han understreker at dette er et lederansvar.

Helsepersonell høyere risiko smitte
Helsepersonell høyere risiko smitte

Influensasesongen er en kritisk tid for helsevesenet, og å sikre at helsepersonell er beskyttet mot influensa er avgjørende for å opprettholde pasientsikkerheten og redusere smittespredning i helseinstitusjoner. Guldvog oppfordrer alle ledere i helsevesenet til å ta ansvar for å oppmuntre og tilrettelegge for influensavaksinering blant sine ansatte.

Til tross for utfordringene knyttet til influensavaksinasjonen, understreker Guldvog viktigheten av å opprettholde innsatsen for å beskytte både helsepersonell og pasienter mot influensasykdommen. Det er et felles ansvar for hele helsevesenet å sikre at målene for vaksinasjon oppnås for å bevare en trygg og effektiv pasientomsorg.

På Helsedirektoratets nettsider kan du lese hele saken.

Kicks