Hva gjør man ved dødsfall?

død

Det finnes ingen felles huskeliste for hva man skal gjøre om man oppdager en død person, enten det er slekt, i en ulykke, etter en kriminell handling eller lignende. Men noen retningslinjer og tips kan være nyttige å huske på.


Dødsfall skal meldes til politiet. Om man er usikker på om personen er død kan man for eksempel ringe ambulanse eller brannvesenet. Nødnumrene gir deg videre assistanse.

Om det er slekt er det naturlig å varsle resten av slekten om dødsfallet. Ved ulykker eller kriminelle handlinger skal man alltid ringe ambulanse eller politi. Om det er en kollega er det naturlig å også melde fra til arbeidsgiver.

Ved noen dødsfall foretas det en obduksjon for å finne dødsårsaken. Alle dødsfall i Norge, uansett dødsårsak registreres i Dødsårsaksregisteret.

Legen som skriver dødsmeldingen, kan oppgi flere dødsårsaker på dødsmeldingen. Alle disse dødsårsakene registreres i registeret, men av disse dødsfallene må det velges ut én underliggende dødsårsak. Dette skyldes at Dødsårsaksregisteret skal utgi offisiell statistikk over dødsfall og hvert dødsfall kun kan forekomme én gang i en slik statistikk.

Som nærmeste pårørende har du rett til informasjon om dødsårsaker og innsyn i behandling av helseopplysninger om den avdøde i samsvar med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften) og Helseregisterloven.

Før gravferden er det viktig å søke hjelp og støtte til å avgjøre hvordan du/dere som de(n) nærmeste tar avskjed med den døde, enten hjemme, på sykehus/sykehjem eller i et syningsrom hos begravelsesbyrået.

Om du eller dere bor i Oslo, husk også å kontakte et flyttebyrå for å rydde dødsbo i Oslo. Om du bor i en annen by, prøv å finne et flyttebyrå som tar seg av dødsbo.

Ta selv kontakt eller få begravelsesbyrået til å ta kontakt med kirkevergen for å avtale dag og tidspunkt for gravferden.

På selve gravferdsdagen bør andre enn de nærmeste ha ansvar for de siste forberedelsene til minnesamlingen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.