Home Fremhevet Oslo Storbylegevakt

Oslo Storbylegevakt

119
0
Oslos nye legevakt

Oslo, 18. oktober 2023 – En ny epoke innen akuttmedisin er på horisonten for Oslos befolkning med den kommende åpningen av Oslo Storbylegevakt i november 2023. Dette toppmoderne anlegget, som vil erstatte dagens legevakt i Oslo sentrum, vil ta imot pasienter døgnet rundt og tilby en bred spekter av tjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader.

Beliggende på området til Aker sykehus, blir Oslo Storbylegevakt et samarbeid mellom Oslo kommune, representert ved Helseetaten, og Oslo Universitetssykehus som leietakere. Dette nyskapende senteret er designet for å møte de stadig økende behovene til Oslos innbyggere når det gjelder akuttmedisinsk hjelp.

Adressen til oslo’s nye legevakt er: Trondheimsveien 233, oslo.

Med en imponerende grunnflate på omtrent 5200 kvadratmeter og to fløyer på henholdsvis 5 og 3 etasjer over bakkenivå, vil det totale bruttoarealet være på imponerende 25 000 kvadratmeter. I tillegg til disse imponerende tallene, vil en underjordisk parkeringsplass med en kapasitet på omtrent 6000 kvadratmeter bidra til enkel tilgjengelighet for pasienter og besøkende.

Toppmoderne sykehus i Oslo

Oslo Storbylegevakt vil være utstyrt med toppmoderne teknologiske løsninger for å sikre at senteret er fremtidsrettet og fleksibelt i møte med stadig endrede helsebehov. Dette vil gi helsepersonell muligheten til å levere effektiv og trygg pasientomsorg.

Den nye legevakten vil tilby en helhetlig tilnærming til helsehjelp og inkludere tjenester for både fysisk og mental helse. Det vil være dedikerte avdelinger for å håndtere ulike typer nødsituasjoner, og erfarne fagpersoner vil stå klare til å yte omsorg og assistanse.

Oslo Storbylegevakt representerer en milepæl i Oslos helsevesen, og innbyggerne kan se frem til en mer tilgjengelig og effektiv akutthelsetjeneste fra november 2023. Dette initiativet er et tydelig bevis på Oslo kommunes engasjement for å forbedre helse- og sosialtjenestene til innbyggerne.

Oslo Storbylegevakt

Nye legevakten i Oslo

En av hovedgrunnene til at Oslo Storbylegevakt blir nødvendig, er at dagens legevakt i sentrum har blitt overveldet av et økende antall pasienter og erfarer kapasitetsproblemer. Dette har ført til lengre ventetider og en begrenset evne til å håndtere akutte situasjoner effektivt.

Den moderne infrastrukturen og de avanserte teknologiske løsningene som er integrert i Oslo Storbylegevakt, vil bidra til å forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys. Pasienter kan forvente effektiv og trygg omsorg, samt rask tilgang til nødvendige ressurser.

– Pasienten skal få helsehjelp på rett nivå og til rett tid. Derfor vil Helseetaten innføre flere muligheter for pasientkonsultasjon. Et eksempel er videokonsultasjon for de pasientene som egner seg for dette, sier prosjektleder i Helseetaten Kristine Wingård Johansen til Nordre Aker Budstikke.

Fakta Storbylegevakten i Oslo

Med en rekke imponerende fasiliteter og tjenester, tar Oslo Storbylegevakt sikte på å bli en av de mest moderne akutthelsefasilitetene i landet. Bygget vil inkludere en observasjonspost, en 5-døgnspost, operasjonsstuer og oppvåkningsplasser, triagerom, samtalerom og rundt 100 undersøkelses- og behandlingsplasser. I tillegg vil det være dedikerte rom for radiologisk diagnostikk. Denne omfattende infrastrukturen vil sikre at legevakten er i stand til å håndtere en bredt spekter av akutte medisinske behov.

En viktig komponent i Oslo Storbylegevakt er ambulansemottaket, som vil ha en kapasitet på minimum seks ambulanser samtidig. Dette er avgjørende for å sikre rask og effektiv mottakelse av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Den strategiske plasseringen av legevakten på Aker sykehusområdet vil også bidra til enkel tilgang for både ambulanser og andre transportmidler.

For å se bilder av legevakten kan du sjekke ut bygg.no

Kicks