nrk

NRK-serien Bamselegen med spesialepisode om virus

Barneserien Bamselegen fra NRK Super ønsker å bidra til å minske legeskrekk og sykehusangst hos barn. Situasjonen vi er i nå kan skape utrygghet for mange barn, derfor kommer nå Bamselegen med... Les mer »
Helse Sør-Øst

Viktig kvalitetskontroll av smittevernutstyr

De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre... Les mer »
penger

Pasientstudie søker svar om covid-19

Covid-19 setter det norske helsevesen på prøve. En ny norsk pasientstudie i regi av Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO), ønsker å finne svar på hvordan sykdommen rammer den norske... Les mer »
ks

Koronaviruset: Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

– Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon,... Les mer »
virus

Nordmenn har tillit til koronaforskere

Over halvparten av befolkningen har tillit til at forskere vil finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020. – Det er en omfattende og tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine.... Les mer »
kirke

Korona stopper ikke kirkeklokkene

Kirkene over hele landet får nå ringe med klokkene hver lørdag klokka 17. Dette er klart etter Den norske kirke innførte et koronaunntak i reglene for bruk av kirkeklokkene. De siste to... Les mer »
Yrkestrafikkforbundet

Møter Korona-stengte toaletter

Sjåførene som skal holde landet i gang under Korona-situasjonen møter stadig flere stengte toaletter langs veiene. Yrkestrafikkforbundet (YTF) ber Statens vegvesen om å innføre tiltak. Leder for YTF logistikk Jan Arne Laberget... Les mer »
inneklima

Koronadagbøkene – Bli med på å skape historie!

Vi står nå midt oppe i en situasjon vi som samfunn aldri tidligere har opplevd. For å huske og forstå hvordan koronautbruddet påvirker våre liv, inviterer Medisinsk museum/Teknisk museum til å gi... Les mer »
fly transport

Coronaviruset: Airwing med spesialflygninger i Norge og til utlandet

Airwing, driver utstrakt spesialflyging som følge av Covid-19 situasjonen, i og til/fra Norge. Bl.a. for norske produksjonsbedrifter/leverandørindustri som hurtig trenger å hente eller forflytte spesialkompetanse, samt medisinsk/pasient- og forsikringstransport. Airwing har fire... Les mer »
norsk folkehjelp

Norsk Folkehjelp: – Redningsberedskapen kan svekkes permanent

Utbruddet av koronaviruset i Norge har mange konsekvenser. Norsk Folkehjelp ber nå myndighetene bidra til å opprettholde redningsberedskapen i Norge. I forbindelse med koronaviruset jobber nå alle beredskapsressurser i Norsk Folkehjelp med... Les mer »