Xarelto gir færre blødninger

aha
aha
Færre blødninger med Xarelto.

En ny studie presentert i dag ved American Heart Association (AHA) konkluderer med at medisinen Xarelto gir mye færre blødninger sammenlignet med warfarin hos pasienter med atrieflimmer.


Xarelto (rivaroksaban) kombinert med trombocytthemmende behandling i to ulike behandlingsregimer, reduserte den relative risikoen for klinisk signifikant blødning med 37-41 prosent (absolutt risikoreduksjon 8,7-9,9), sammenlignet med standardbehandling, det vil si VKA kombinert med dobbel trombocytthemmende behandling i en 12 måneders randomisert behandlingsperiode.

Det var ingen forskjell mellom behandlingsstrategiene når det gjelder effekt (kardiovaskulære dødsfall, hjerteinfarkt, stroke og stenttrombose), men studien var eksplorativ og ikke utformet for å studere statistisk signifikans med hensyn på effektforskjeller.

– Pasienter med atrieflimmer som gjennomgår PCI har en økt risiko for blodpropp både i hjerte- og hjernekar, hvilket kan føre til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Disse pasientene trenger flere typer blodfortynnende legemidler det første året etter PCI for å hindre slike hendelser, og det er gledelig at vi nå har en studie som kan gi oss viktig støtte når vi skal ta beslutninger vedrørende behandling for disse høyrisiko pasientene, sier Sigrun Halvorsen, professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.