Volvat utvider kreftomsorgen

kreftomsorg
kreftomsorg
Volvat satser på kreftomsorg.

Over 30 000 fikk en kreftdiagnose i 2016. Innen 2030 forventes dette å stige til over 40.000 pr år. Stadig flere vil få kreft i årene fremover, fordi vi blir flere eldre, og risikoen for kreft øker med alderen. Vi vet også at endring i livsstil og vaner påvirker risikoen for å få kreft. Dette krever at man må tenke nytt.


Volvat Medisinske Senter er opptatt av at pasienter med alvorlige kreftsykdommer skal få god informasjon, rask utredning og effektiv behandling.

Volvat tilbyr kompetent behandling og varm omsorg – helt frem til livet slutt om nødvendig. I tillegg ønsker Volvat å bidra aktivt i forebyggende krefttiltak.

Selv om tjenestene til pasienter med kreft stadig utvikles, er det fortsatt kapasitetsutfordringer i sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Mange kreftpasienter får fremdeles ikke utredning, diagnostisering og behandling innenfor fastsatt tid. Som følge av den økte kreftforekomsten, vil kapasiteten bli ytterligere utfordret i årene frem mot 2030.

Helesektoren må derfor tenke nytt og ta i bruk den kapasiteten man har tilgjengelig, slik at pasientene slipper unødvendig ventetid. Volvat satser derfor nå på informasjon, utredning, behandling og omsorg ved livets slutt innen kreftomsorgen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.