Vil ha innspill til utbygging av Stig skoletomt i Oslo

bydel stovner

Oslo kommune skal bygge en ny skole og barnehage for multifunksjonshemmede på Stig skoles tomt. Utearealene skal være tilgjengelige for beboere i Haugenstua-området.


Bydel Stovner ønsker velkommen til informasjonsmøte 23.januar kl.18.00 i Haugenstua skole, Smiuvegen 257.

Stig skole skal på sikt rives, og det skal bygges ny skole og barnehage for multifunksjonshemmede på tomta. 

Det er Haukåsen skole på Haugerud som skal flytte til Stig, samtidig som det også skal bli rom til en barnehage. Til sammen skal bygget brukes av ca. 100 barn og unge, samt 150 ansatte. Undervisningsbygg i Oslo kommune jobber nå med reguleringsplanen, og byggestart vil bli i 2022.

Skolen og barnehagen vil få romslige uteområder, som også vil være tilgjengelige for andre. Oslo kommune ønsker at dette blir et anlegg til glede for både barn, elever, ansatte og folk som bor i området.

Undervisningsbygg vil gjerne ha innspill til planene fra dere som bor i og bruker området, både barn og voksne! Hva er viktig for DEG på dette stedet? Hvordan kan vi utforme området til det beste for alle?

Torsdag 23. januar holder Undervisningsbygg et informasjonsmøte om planene. Da vil det også bli en workshop der de som ønsker kan delta, stille spørsmål og komme med innspill til planene. Vi gleder oss til å snakke med deg og høre din mening! Stedet er allrommet på Haugenstua skole.

Du kan også sende innspill og kommentarer til: nyskolestig@ubf.oslo.kommune.no.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.