Viktig kvalitetskontroll av smittevernutstyr

Helse Sør-Øst

De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.


​- Noe av utstyret vi nå sender ut til sykehus og kommuner kan kanskje se litt annerledes ut enn til vanlig, men de ansatte skal være trygge på at utstyret har gjennomgått kvalitetssikring, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Les også:  En million nordmenn sier nei til korona-vaksine

Det er en krevende situasjon i det globale markedet, hvor de fleste land må forholde seg til at vanlige forsyningslinjer ikke lenger fungerer. For å sikre forsyningen av utstyr har Helsedirektoratet åpnet for unntak fra kravet om at smittevernutstyret må være CE-merket. Utstyret må likevel oppfylle nødvendig krav til sikkerhet som CE-merkingen ivaretar.

– Det er innført flere tiltak for å kontrollere kvaliteten på utstyr som er kjøpt inn, inkludert fysiske undersøkelser og tekniske tester, sier Frich.

Les også:  Leger i fem byer tas ut i streik

En rekke rutiner bidrar til å sikre kvaliteten på smittevernutstyr:

  • Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF vurderer produktene som kjøpes inn, med bistand fra smittevernfaglig kompetanse
  • Produkter som tilbys gjennom kjente leverandører og grossister innen medisinsk utstyr prioriteres så langt det er mulig.
  • Kyndig personell gjennomfører fysisk kvalitetskontroll av alle typer smittevernartikler som kommer inn på det nasjonale lageret i Norge.
  • Det er inngått en avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om teknisk kontroll av innkjøpte smittevernartikler.
Les også:  Redd for å bli smittet, ikke for å smitte andre

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.