Viktig forskning hedret av Kongen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Professorene Knut Engedal og Torbjørn Omland hedres med Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2019.


To ruvende skikkelser og pionérer på hvert sitt felt, mottok Demensforskningsprisen og Hjerteforskningsprisen 2019. Den ene er en nestor innen demensforskning og den andre en hjerteforsker med viktig satsning på senskader hos kreftpasienter.

Vi gratulerer professor emeritus Knut Engedal og professor Torbjørn Omland!

Forskningsprisene er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge, på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen.

Hjerteforskningsprisen til Torbjørn Omland
Professor Torbjørn Omland tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019. Omland har de siste 15 årene bygget opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), og hans arbeid har ledet til bedret diagnostikk, risikovurdering og behandling av pasienter med hjertesykdommer. Som første nordmann er Omland medredaktør i det amerikanske tidsskriftet «Circulation», et av verdens ledende kardiovaskulære tidsskrift.

Omland har hatt en særdeles høy vitenskapelig produksjon. Mange av hans artikler har fått internasjonal oppmerksomhet, og er sitert mere enn 12 500 ganger.

Omland har vært en internasjonal pionér innen det voksende fagfeltet kardio-onkologi, og har ledet viktige studier knyttet til forebygging av hjerteskader etter kreftbehandling. Omland har bidratt til opprettelsen av landets første kardio-onkologiske poliklinikk,

Omland er lege og godkjent spesialist både i indremedisin og hjertesykdommer. Han er i dag overlege og professor ved Ahus.

Demensforskningsprisen til Knut Engedal
Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2019 går til professor emeritus Knut Engedal.

Prisvinneren regnes som en pionér og nestor innen norsk demensforskning, og har jobbet med demens i over 30 år. Knut Engedal er Norges første professor i geriatri. Gjennom sin banebrytende forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter, har han bidratt til at demens som forskningsfelt har blitt nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Engedal er lege og har spesialisering innen alderspsykiatri. I 1990 fikk han sin doktorgrad med avhandlingen «Mental impairment in old age». Han har vært professor ved Universitetet i Oslo, ved geriatrisk avdeling, fra 1994 og inntil han pensjonerte seg i 2013. Han har også vært faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Knut Engedal har publisert mer enn 300 vitenskapelige artikler, samt en rekke populærvitenskapelige tekster. Engedal startet sin forskningskarriere i en periode da demensforskning i Norge var fragmentert og hadde lav status.

Knut Engedal har belyst temaer som har vært stigmatisert som for eksempel depresjon ved demens, bruk av tvang i demensomsorgen, adferdsforstyrrelser ved demens, og demensomsorg i norske sykehjem. Dette har i tillegg til å generere viktige forskningsresultater, bidratt til mer åpenhet om demens.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.