VIDEO: Riktig smittevern og desinfisering av åndedrettsvern

skydda

– Renser du gjenbrukbare filtermasker forsvarlig, kan disse brukes i inntil 18 måneder. Det tilsvarer tusenvis av engangsmasker, sier Karoline Klatran, fungerende daglig leder i Skydda Norge.


Skydda er til vanlig en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr til industri-, olje- og byggenæringen. Tilgangen på engangsmasker er et tilbakevendende tema under den pågående koronakrisen, noe som gjør at HMS-selskapet opplever stor pågang og etterspørsel etter gjenbrukbare filtermasker. 

– Det er veldig mange forespørsler om hel- og halvmasker nå. Dette er veldig bra ettersom gjenbrukbare masker og mekaniske P3R-filter kan desinfiseres flere ganger daglig og brukes i inntil 18 måneder, forklarer Karoline Klatran i Skydda Norge.

Selve masken har tilnærmet uendelig levetid så lenge de blir vedlikeholdt i henhold til bruksanvisning, mens filteret har varighet på inntil 18 måneders bruk gitt riktig vedlikehold. 

– Korrekt desinfiseringsprosedyre for smittevern er viktig for at produktet skal ha lang varighet, i tillegg til at det bidar til reduksjon av kostnader og miljøbesparelse, opplyser Klatran.

De to siste årene har Skydda Norge, sammen med Vestteknikk, samarbeidet om Sundstrøm åndedrettsvern. Vestteknikk har også laget en informasjonsfilm om desinfisering av masker.

Fremgangsmåten som vises i filmen kan brukes på Sundstrøm-masker av typen SR 90, 100, 200 og 900. Enklere sagt: Alle Sundstrøm hel- og halvmasker med filter.

Nedsenking i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning har vist seg å drepe viruset effektivt. Sundström-utstyret beskrevet ovenfor er grundig testet uten skadelige effekter.

Etter å ha vært nedsenket i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning i 5 minutter 4 ganger om dagen i 18 måneder, fikk utstyret ingen defekter på ytelse eller effektivitet, bortsett fra at blekket bleknet fra filteretiketten.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.