Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver

Apotekforeningen

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek.


Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7 milliarder kroner fra apotekene i fjor. Det er 3,7 prosent mer enn i 2017. Av de 4 690 kronene vi brukte på reseptlegemidler, betalte det offentlige over 80 prosent. Resten er betalt av pasienten selv.

I gjennomsnitt brukte vi 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året. Det er store forskjeller i legemiddelbruken mellom ulike aldersgrupper. De over 67 år bruker i gjennomsnitt nesten 1500 døgndoser hver, som tilsvarer mer enn fire doser hver dag. Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år brukte bare litt over en dose daglig i snitt.

Bruken av reseptpliktige legemidler har økt med 1,6 prosent pr person fra 2017, målt i antall døgndoser. Økningen er på samme nivå som den har vært over mange år.

Reseptlegemidler for 25,3 milliarder kroner
Det ble omsatt reseptpliktige legemidler for 25,3 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på 3,8 prosent fra året før.

– Selv om legemidler er en av de viktigste behandlingsformene når vi er syke, utgjør utgiftene bare ca åtte prosent av de totale helseutgiftene. Denne andelen har ligget stabilt i flere år. I 2018 var økningen i legemiddelomsetningen omtrent på nivå med den generelle prisutviklingen. Det er et tegn på at myndighetene i sum har kontroll på utgiftene på dette området i helsetjenesten, mener Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Når det tas hensyn til forbruksøkningen på 1,6 prosent, var utgiftsveksten lav pr gjennomsnittsdose i 2018.

– Det kommer stadig nye, dyre legemidler på markedet, ofte med en pris på over 100 000 kroner pr pakning. Foreløpig gir ikke dette store utslag i de totale legemiddelkostnadene, fordi det er andre grupper av legemidler som har store prisreduksjoner. Generisk konkurranse fra likeverdige legemidler, fører til prisnedgang på noen legemidler som brukes av store pasientgrupper. Dette oppveier det meste av utgiftsveksten som følger av de nye, dyre legemidlene, sier Tysnes.

Vi betaler mindre enn 20 prosent av egen lomme
Det er det offentlige som tar det meste av regningen for de reseptpliktige legemidlene vi bruker. Trygden gjennom blåreseptordningen betaler 41 prosent av regningen. En nesten like stor andel betaler sykehusene gjennom egne legemiddelkjøp og helseforetaksfinansierte reseptlegemidler.

Pasienten betaler fem prosent av utgiftene i form av egenandeler på blåresept-legemidler, og 13 prosent for reseptlegemidler som ikke har noen form for refusjon.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.