Vellykket børsnotering for kreftvaksineselskapet Ultimovacs

Ultimovacs

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs ASA har hentet inn 370 millioner kroner i en overtegnet emisjon, og vil bli notert på Oslo Børs mandag 3. juni 2019.


Investorer viste stor interesse for Ultimovacs ved noteringen på Oslo Børs og emisjonen ble overtegnet. Store norske og internasjonale institusjonelle investorer er kommet inn som nye aksjonærer i selskapet. Blant de nye, store aksjonærene er også spesialiserte helsefond. Ultimovacs opplevde en bred interesse for tegning av aksjer og selskapet vil ved notering ha omkring 1.500 aksjonærer.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

– Det er svært gledelig for norsk helsenæring og for Ultimovacs at nasjonale og internasjonale investorer viser selskapet denne tilliten. I dagens usikre marked er det ekstra hyggelig med så stor interesse, både fra internasjonale investorer og småsparere. Jeg ser fram til å følge selskapet videre, sier Jonas Einarsson, styreleder i Ultimovacs og administrerende direktør i Radforsk.

Midlene Ultimovacs henter inn ved børsnoteringen skal finansiere selskapets utviklingsplan for den universelle kreftvaksinen UV1. Hovedprosjektet er en større klinisk studie for å dokumentere behandlingseffekten av vaksinen. I denne studien vil UV1 kombineres med annen immunterapi i pasienter med føflekkreft ved rundt 30 sykehus i Norge, Europa, USA og muligens Australia.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

Ultimovacs har allerede gjennomført tre mindre kliniske studier av vaksinen ved Radiumhospitalet i pasienter med lungekreft, prostatakreft og føflekkreft.

– Kreftvaksinen har vist lovende kliniske signaler i de studiene vi har gjennomført ved Radiumhospitalet. Basert på dette har vi laget en utviklingsplan for å dokumentere at vår vaksine har effekt for kreftpasienter. Jeg er veldig glad for at vi nå har gjennomført en vellykket børsnotering. Det betyr at de praktiske forutsetningene nå er på plass for å iverksette vår utviklingsplan, sier Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.