Vaksineanbefalingene for rabies opprettholdes

vaksine

Mattilsynet og Veterinærinstituttet vurderer smittesituasjonen for norske dyr som uendret, etter at en kvinne i Norge døde av rabies. Mattilsynet og Veterinærinstituttet opprettholder gjeldende anbefalinger for vaksinering av hund og katt.


Fastlands-Norge er fri for klassisk rabies, men rabies påvises innimellom hos fjellrev og svalbardrein på Svalbard. Flaggermusrabies, som er en annen variant av rabies-viruset, er påvist én gang i Norge i 2015.

Rabies er en alvorlig virussykdom hos mennesker og dyr. Rabiesvirus smitter pattedyr med spytt fra rabiessmittede dyr, vanligvis med bitt. Hundebitt er den vanligste smittekilden for mennesker.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes rabies i 150 land. Mellom 30 000 og 70 000 mennesker dør hvert år på grunn av rabies. 95 prosent av tilfellene er i Afrika og i Asia.

Det anbefales å unngå kontakt med hund, katt eller ville dyr i land hvor rabies forekommer. Dersom du blir bitt, klort eller har et sår som blir slikket på av et dyr i disse landene, bør du kontakte lege umiddelbart.

Mattilsynet anbefaler heller ikke å ta inn gatehunder eller andre dyr med usikker bakgrunn til Norge, da rabies kan ha lang inkubasjonstid.

Rabies kan forebygges hos dyr gjennom vaksinasjon forebyggende eller etter eksponering. Hunder som innføres til Norge fra de fleste andre land, skal være vaksinert.

Rabiesvaksinering er ikke del av det vanlige anbefalte vaksinasjonsregimet for norske hunder og katter.

Rabiesvaksinering anbefales fortsatt kun for dyr som kan utsettes for smitte ved for eksempel reise til utlandet eller til Svalbard. For informasjon om rabiesvaksinering i forbindelse med innførsel av hund se www.mattilsynet.no.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.