Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst samarbeider om IT og sykehusutvikling

uio

Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst inngår samarbeid om informasjonsteknologi, digital sikkerhet og sykehusutvikling.


UiO har et omfattende strategisk og operativt samarbeid med Helse Sør-Øst RHF om medisinsk utvikling. Nå utvides samarbeidet om forskning og innovasjon innen informasjonsteknologiområdet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, som leverer IKT-tjenester til alle sykehusene i området, inngikk 18. desember 2019 en ny samarbeidsavtale. 

–  Det er svært gledelig at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass. Sykehuspartner som er tjenesteleverandør for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, er vårt viktigste miljø for å sikre gode og trygge IKT-løsninger for fremtidens helsetjeneste. Denne samarbeidsavtalen gir Sykehuspartner HF den beste muligheten for å sikre ny og oppdatert kompetanse på området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Les også:  Leger i fem byer tas ut i streik

Samarbeidet vil være viktig både innen forskning og innovasjon.

– UiO har det største og bredeste forskningsmiljøet innen informasjonsteknologi i Norge og helsesektoren trenger kompetanse i hele bredden av IKT-området. Vi vil ha stor nytte av et nært forskningssamarbeid med Sykehuspartner, sier viserektor Per Morten Sandset ved UiO.

Samarbeidet starter med å se på fremtidens IT-arkitekturer og helsesektorens særlige behov innen digital sikkerhet.

– Dette vil omfatte alt fra utvikling av sikre løsninger i eksisterende og nye IKT-systemer til håndtering av trusler som må forebygges med robuste sikkerhetstiltak. Innen IT-arkitektur vil samarbeidet dreie seg om utvikling av fleksible og utvidbare IT-arkitekturer som er avgjørende viktig når nye digitale tjenester skal integrerer og eksisterende systemer må revideres, sier dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Les også:  Spekter og Norsk Sykepleierforbund enige om lønnsoppgjøret for sykehusene

Avtalen legger opp til at partene skal styrke sin faglige koordinering inn mot større satsinger og utvikle møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling. 

– Vi har arbeidet med å få på plass en slik avtale over noe tid, og jeg er svært fornøyd med at den nå er klar og at vi i Sykehuspartner kan starte et nært samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved universitetet, sier administrerende direktør i Sykehuspartner HF, Gro Jære. 

Les også:  Redd for å bli smittet, ikke for å smitte andre

I tillegg til samarbeid innen forskning og undervisning, åpner også avtalen for at de to partene kan ansette medarbeidere i kombinerte stillinger som forsker og vitenskapelig ansatt. 

– Avtalen åpner for at vi kan tilby våre ansatte å følge undervisning og veiledning ved fakultetet, og nøkkelpersonell hos oss kan også være aktuelle for kombinerte stillinger. Dette vil helt klart bidra til å øke kompetansen i Sykehuspartner, sier Jære.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.