Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst samarbeider om IT og sykehusutvikling

uio

Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst inngår samarbeid om informasjonsteknologi, digital sikkerhet og sykehusutvikling.


UiO har et omfattende strategisk og operativt samarbeid med Helse Sør-Øst RHF om medisinsk utvikling. Nå utvides samarbeidet om forskning og innovasjon innen informasjonsteknologiområdet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, som leverer IKT-tjenester til alle sykehusene i området, inngikk 18. desember 2019 en ny samarbeidsavtale. 

–  Det er svært gledelig at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass. Sykehuspartner som er tjenesteleverandør for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, er vårt viktigste miljø for å sikre gode og trygge IKT-løsninger for fremtidens helsetjeneste. Denne samarbeidsavtalen gir Sykehuspartner HF den beste muligheten for å sikre ny og oppdatert kompetanse på området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Samarbeidet vil være viktig både innen forskning og innovasjon.

– UiO har det største og bredeste forskningsmiljøet innen informasjonsteknologi i Norge og helsesektoren trenger kompetanse i hele bredden av IKT-området. Vi vil ha stor nytte av et nært forskningssamarbeid med Sykehuspartner, sier viserektor Per Morten Sandset ved UiO.

Samarbeidet starter med å se på fremtidens IT-arkitekturer og helsesektorens særlige behov innen digital sikkerhet.

– Dette vil omfatte alt fra utvikling av sikre løsninger i eksisterende og nye IKT-systemer til håndtering av trusler som må forebygges med robuste sikkerhetstiltak. Innen IT-arkitektur vil samarbeidet dreie seg om utvikling av fleksible og utvidbare IT-arkitekturer som er avgjørende viktig når nye digitale tjenester skal integrerer og eksisterende systemer må revideres, sier dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Avtalen legger opp til at partene skal styrke sin faglige koordinering inn mot større satsinger og utvikle møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling. 

– Vi har arbeidet med å få på plass en slik avtale over noe tid, og jeg er svært fornøyd med at den nå er klar og at vi i Sykehuspartner kan starte et nært samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved universitetet, sier administrerende direktør i Sykehuspartner HF, Gro Jære. 

I tillegg til samarbeid innen forskning og undervisning, åpner også avtalen for at de to partene kan ansette medarbeidere i kombinerte stillinger som forsker og vitenskapelig ansatt. 

– Avtalen åpner for at vi kan tilby våre ansatte å følge undervisning og veiledning ved fakultetet, og nøkkelpersonell hos oss kan også være aktuelle for kombinerte stillinger. Dette vil helt klart bidra til å øke kompetansen i Sykehuspartner, sier Jære.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.