Tolga kommune er glade for at hver stein er snudd i saken

doktor data

Tolga kommune har ikke bevisst rapportert inn innbyggere som psykisk utviklingshemmet for å øke inntektene. Det konkluderer den statlige granskingen av Tolga-saken, ifølge en pressemelding fra Tolga kommune.


Regjeringen satte i gang en gransking av kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og behandlingen av vergemålsakene til tre brødre i Tolga. Rapporten ble mandag overlevert kommunalminister Monica Mæland.

– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen brødrene har havnet i og forstår godt deres frustrasjon og fortvilelse. Jeg håper granskingsrapporten gir brødrene svarene de trenger for å gå videre, og at de fortsatt kan oppleve gode møter med kommunens tjenester og ansatte. Alle innbyggerne i Tolga skal vite at våre ansatte jobber for å møte folks behov på best mulig måte, sier Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga kommune.

Granskingen har blant annet undersøkt om Tolga kommune har registrert psykisk utviklingshemmede i henhold til regelverket. Det er ikke funnet tegn på at kommunen bevisst har misbrukt PU-ordningen for å få urettmessig utbetaling fra staten. Den omtalte økningen av antall personer med psykisk utviklingshemming og som har vedtak om tjenester fra 2014, er funnet i orden.

Lettelse i kommunen
Aashaug understreker at kommunen har vært opptatt av å snu hver stein i saken, og har bidratt med all nødvendig dokumentasjon til granskingen. Hun mener det er en trygghet for alle parter at granskingen har vært nøytral og utført av fagfolk med ekspertise på området.

– Vi er lettet over at granskingen bekrefter at vi ikke har misbrukt systemet. Det er godt både for brødrene, kommunen og alle innbyggerne i Tolga. Saken har vært tung både for de involverte og for lokalsamfunnet, sier Aashaug.

Administrativ feil
Diagnosene som kommunen har brukt i registreringen av psykisk utviklingshemmede er stilt av lege. Kommunen henter kun inn diagnosene som er satt, og har ikke påvirkning på hvilken diagnose innbyggere eventuelt får. Granskingen viser imidlertid at det har skjedd en administrativ feil hos kommunen fra 2010 ved at to diagnoser med ganske lik ordlyd ble forvekslet. Rapporteringen ble også godkjent av revisjonen.

– Det beklager vi overfor alle de involverte. Vi skal i vår oppfølging sikre tilstrekkelige rutiner for å sikre at dette ikke skjer igjen. Det er en lettelse å få bekreftet at kommunen ikke har drevet bevisst feilaktig registrering eller noen form for overrapportering for å få inntekter vi ikke skulle hatt, sier ordføreren.

Vergemål er Fylkesmannens ansvar
De tre brødrene ble satt under vergemål av Fylkesmannen uten at det ble innhentet samtykke. Vedtakene om vergemål er nå opphevet. Saksbehandling og vedtak i vergemålssaker gjøres hos Fylkesmannen, ikke i kommunen.

– Kommunen skal lære av saken

Tolga kommune vil nå sette seg grundig inn i granskingsrapporten og følge opp anbefalingene i sitt eget arbeid.

– Rapporten og anbefalingene blir grunnlag for kommunens forvaltningsrevisjon. Saken berører sensitive temaer hvor kommunen må være svært aktsom i sin saksbehandling. Derfor er denne rapporten et godt grunnlag for vårt videre arbeid for å sikre kommunens innbyggere gode og tilrettelagte tjenester, avslutter ordfører Ragnhild Aashaug.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.