Tjenestesenteret i Norsk Helsenett etablert

norsk helsenett
norsk helsenett
Norsk Helsenett sit senter i Oslo.

Et nytt kapittel i Norsk Helsenetts historie er startet. Norsk Helsenett har formelt etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen.


Norsk Helsenett fikk i ekstraordinært foretaksmøte 22. juni i oppdrag å etablere et sentralt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning. Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer solide fagmiljøer. Dette er et ledd i Regjeringens vedtak om effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helseforvaltningen.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

På bakgrunn av dette skal Norsk Helsenett fra 1. januar 2017 levere tjenester innen anskaffelser og IKT til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet. I løpet av året blir også tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning overført til Norsk Helsenett.

– Det er ikke mange månedene siden vi fikk oppdraget. Vi har jobbet grundig og i tett samarbeid med etatene for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen på en trygg og god måte. Vi er forberedt på å levere tjenester til helseforvaltningen fra første dag. Jeg vil benytte anledningen til å takke kolleger og samarbeidspartnere for innsatsen frem mot virksomhetsoverdragelsen, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad.

Les også:  Bedre Nætter er butikken for deg som trenger seng

Tjenestesenteret i Norsk Helsenett holder til i Monier-bygget på Skøyen i Oslo.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.