Tjenestesenteret i Norsk Helsenett etablert

norsk helsenett
norsk helsenett
Norsk Helsenett sit senter i Oslo.

Et nytt kapittel i Norsk Helsenetts historie er startet. Norsk Helsenett har formelt etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen.


Norsk Helsenett fikk i ekstraordinært foretaksmøte 22. juni i oppdrag å etablere et sentralt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning. Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer solide fagmiljøer. Dette er et ledd i Regjeringens vedtak om effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helseforvaltningen.

På bakgrunn av dette skal Norsk Helsenett fra 1. januar 2017 levere tjenester innen anskaffelser og IKT til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet. I løpet av året blir også tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning overført til Norsk Helsenett.

– Det er ikke mange månedene siden vi fikk oppdraget. Vi har jobbet grundig og i tett samarbeid med etatene for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen på en trygg og god måte. Vi er forberedt på å levere tjenester til helseforvaltningen fra første dag. Jeg vil benytte anledningen til å takke kolleger og samarbeidspartnere for innsatsen frem mot virksomhetsoverdragelsen, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad.

Tjenestesenteret i Norsk Helsenett holder til i Monier-bygget på Skøyen i Oslo.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.