Tildeling av midler til utvidet TT-ordning for blinde og svaksynte

norges blindeforbund

I dag kom det en skikkelig gladmelding fra Samferdselsdepartementet: Fem nye fylkeskommunar får utvidet TT-ordning


– Regjeringa ønsker eit godt og enkelt tilgjengelig tilbod for alle. Derfor blir no Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland ein del av den utvida ordninga med tilrettelagt transport for personar med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga). Dette gir ein enklare kvardag for over 4.500 nye personar, det er særs gledelig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De fem fylka får totalt 64,2 millioner kroner for 2. halvår 2019. Tildelingen er fordelt slik:

  • Hedmark: 10 300 000 kroner
  • Oppland: 8 520 000 kroner
  • Hordland: 28 500 000 kroner
  • Telemark: 7 303 519 kroner
  • Nordland: 9 600 000 kroner
Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Tildelingsbeløpet er fordelt etter søknad frå fylkeskommunane. 

Totalt 13 fylke er no ein del av den utvida TT-ordninga. Dette er ein statleg ordning som kjem i tillegg til TT-ordningar fylka allereie har sjølve. Den utvida ordninga skal, saman med fylkeskommunane sitt tilbod, sikre totalt 200 fritidsreiser for blinde/svaksynte og rullestolbrukarar.

– Vi har eit mål om at alle fylka skal bli ein del av ordninga. På den måten sørger vi for at TT-brukarar med særlege behov får betre tilgang til transporttenester, sier samferdselsministeren. 

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Med denne tildelingen blir over 4.500 personer en del av ordningen:

  • Hedmark: 599
  • Oppland: 500
  • Hordaland: 2 458
  • Telemark: 635
  • Nordland: 362

Fra neste år får disse fem fylkene tildeling for hele året.

Jubel i Blindeforbundet
– Det er kjempegledelig at 5 nye fylker har kommet med i ordningen. Nå håper jeg at resten av landet også får denne løsningen som for blinde og svaksynte gir muligheten til et aktivt liv, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud som har stått på sent og tidlig for dette. 

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

I Blindeforbundet i Hedmark og Oppland står jubelen i taket: 

– Hurra! Detta var grådig gode nyheter, sier Jo Øvergaard fra Stor-Elvdal og Sven Terje Garmo fra Lom.

Etter flere års jobbing slo vi endelig gjennom i Innlandet. 1099 personer vil få en langt bedre og forutsigbar hverdag. Hittil har mange svaksynte og blinde måtte prioritere vekk aktiviteter funksjonsfriske tar for gitt!


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.