Tieto utvikler AI for helsesektoren

ai
ai
Illustrasjonsbilde.

Tieto utforsker kontinuerlig nye teknologier og hvordan de kan utnyttes i ulike sektorer. En av de mest omtalte og tidsaktuelle teknologiene er kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence). AI forventes å kunne bidra til store fremskritt i helse- og omsorgssektoren, hvor den kan utnyttes for å skape nye og mer individtilpassede tjenester


For ytterligere å styrke sitt åpne økosystem for partnere og tilstedeværelse i den nordiske helsesektoren har Tieto blitt med i Microsofts AI in Health Partner Alliance.

– Tieto anser data til å være den sterkeste drivkraften bak endring og vekst for samfunnet. Vi ønsker å utvikle nye, datadrevne tjenester ved hjelp av den nyeste teknologien, i tett samarbeid med våre kunder og partnere. Vi ser at alle bransjer kan dra nytte av AI, fordi kunstig intelligens utvikles rakst og kan benyttes til å hente ut verdi fra alle typer data, sier Ari Järvelä, leder for datadrevne virksomheter i Tieto.

Tieto har lang erfaring som tjenesteleverandør innen helse- og sykehussektoren i Norden. Det nye partnerskapet med Microsoft fremmer selskapets muligheter til å skape datadrevne tjenester og er i tråd med selskapets strategi om å søke nye muligheter og samarbeid innen helse- og sykehussektoren.

Microsoft AI in Health Partner Alliance samler en gruppe ledende tjenesteleverandører som har felles oppfatning om at bruken av ny teknologi, som kunstig intelligens, kan skape bedre tjenester for fremtidens helse- og omsorgssektor.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.