Tiden er moden for virkelige investeringer innen helseteknologi!

tellu iot

Tiden er moden for virkelige investeringer i helseteknologi og ikke bare i pilotprosjekter. Det haster å få prøvd ut løsninger i praktisk bruk, sa Tellu-sjef Ole Christian Olssøn på SINTEF og NTNUs paneldebatt om helsetjenester på Arendalsuka i dag.


Tellu-sjef Ole Christian Olssøn deltok i går under paneldebatten «Helsetjenester på nye måter. Alle vil – hvordan skal vi få det til?», som SINTEF og NTNU arrangerte under Arendalsuka. Som representant for leverandørindustrien fokuserte Olssøn på tre forhold:

– Det er veldig viktig å skape rammevilkår som legger til rette for at norske bedrifter kan bli konkurransedyktige internasjonalt, og da må myndighetene kreve at det benyttes internasjonale standarder – vi må øve på det som gjør at vi lykkes internasjonalt.

Noe annet han mener myndighetene må gjøre, er å gi de rette incentivene til utrulling og implementasjon av løsninger.

– Dette handler om mer enn teknologi. Det er mange som er involvert, og vi må informere og motivere både leger, sykepleiere, pårørende og pasientene selv, slik at de ser verdien av verktøyene og tar dem i bruk. Det finnes etablerte, gode løsninger og standarder som bidrar til at sikkerhet og personvern blir ivaretatt på løsningene som tas i bruk. Still krav til at leverandørene benytter disse.

– Nå er tiden kommet for å gjøre ekte investeringer og ikke bare kjøre pilot- eller innovasjonsprosjekter. For leverandørindustrien haster dette, vi trenger erfaring, referanser og inntekter for å lykkes. Derfor er tiden moden for å få teknologien ut i faktisk bruk og i stor skala, slik at vi alle kan lære av praktiske erfaringer, slo Ole Christian Olssøn fast.

Paneldebatten var en del av SINTEFs omfattende program under Arendalsuka, og de har mye annet spennende på tapetet for resten av uken.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.