Terapeutveiledet internettbehandling for psykiske lidelser

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan tas i bruk når det er hensiktsmessig.


– Metoden gjør det mulig at flere kan få tilbud om hjelp uansett bosted, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen. Lidelsene bidrar til betydelig helsetap i form av nedsatt arbeidsførhet, økt sykefravær, økt risiko for fysiske lidelser og tidlig død. Kun et fåtall søker behandling for lidelsene, men nå åpner den teknologiske utviklingen for at flere personer som har behov for det, søker hjelp viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

– Metodevurderingen viser også at internettbehandling kan være like bra som å behandle ansikt til ansikt. Det er et fantastisk verktøy, særlig der det er lange reiseavstander. Helse Vest begynte med dette og nå har også Helse Nord tatt dette i bruk. Det gjør at langt flere kan få hjelp fordi det er lettere å gjennomføre konsultasjoner over internett, sier Slørdahl.

Når behandlingsform velges, skal pasientens egne preferanser være sentrale. Pasienter kan foretrekke å kommunisere med terapeuten over internett i stedet for å være i samme rom. Det kan være gunstig for pasienten å slippe belastningen som reiser til terapeut kan innebære.

Det er ikke vist store effektforskjeller mellom terapiveiledet internettbehandling og ansikt-til-ansikt-behandling ved psykiske lidelser, og behandling via internett synes ikke å ha dårligere effekt enn behandling ansikt til ansikt. Det er heller ikke store forskjeller i kostnader mellom de ulike behandlingsformene, men foreløpige tall fra Helse Vest og Helse Nord viser at flere ønsker behandling når de får tilbud om terapeutveiledet internettbehandling for psykiske lidelser.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.