Tecentriq og Avastin forlenger overlevelse hos pasienter med alvorlig leverkreft

roche norge

For første gang viser en fase III-studie med immunterapi en forbedret overlevelse for pasienter med ikke-resektabel leverkreft sammenlignet med sorafenib, som er dagens standard behandling for denne alvorlige kreftsykdommen.


Pasienter som mottar Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab) reduserer risiko for død med 42% sammenlignet med sorafenib. 

Ifølge siste tall fra Kreftregisteret er det cirka 80 pasienter i Norge som får lokalavansert eller ikke-resektabel leverkreft hvert år. 

Data fra IMbrave150 studien ble presentert på ESMO Asia kongressen i helgen (lørdag 23.november).

Roche søker snart EMA-godkjenning for bruk av denne kombinasjonsbehandling i Norge og EU, og skal sende inn data til Statens Legemiddelverk for en helseøkonomisk vurdering i løpet av kort tid.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.