Tecentriq i kombinasjon med Abraxane er nå godkjent i Europa

roche

Den Europeiske kommisjonen har gitt sin godkjenning basert på fase III IMpassion130-studien, som viste at kombinasjonen forbedret utfallet hos personer med PD-L1-positiv, metastatisk trippel-negativ brystkreft.


Tecentriq-kombinasjonen er det første kreftimmunterapi-regimet som er tilgjengelig i Europa for trippel-negativ brystkreft – en aggressiv sykdom som er vanskelig å behandle.

For pasienter med PD-L1-positiv trippel-negativ brystkreft ble median totaloverlevelse forlenget med syv måneder ved å legge til Tecentriq til Abraxane sammenlignet med placebo og Abraxane.

IMpassion130 er den første fase III-studien noen sinne som har vist positive resultater fra immunterapi gitt i kombinasjon med kjemoterapi innen trippel-negativ brystkreft.

I Norge er det rundt 100 pasienter som blir diagnostisert med, eller får tilbakefall fra, trippel-negativ sykdom. Pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft opplever generelt rask progresjon og kortere overlevelse sammenlignet med andre typer av brystkreft.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.