Tatoveringer kan være helsefarlige

tatovering

Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aromatiske aminer og høyere nivåer av tungmetaller enn anbefalt. Merkingen av flere av produktene var heller ikke tilfredsstillende, viser en undersøkelse gjennomført av Mattilsynet.


Flere av de analyserte tatoveringfarger inneholdt ulovlige aromatiske aminer og høyere nivåer av tungmetaller enn anbefalt. Merkingen av flere av produktene var heller ikke tilfredsstillende. Det var imidlertid ingen mikrobiell forurensning, som sopp eller bakterier.

Analyse av tatoveringsfargene viste innhold av ulovlige aromatiske aminer i åtte av totalt 50 produkter på det norske markedet. I tillegg avdekket merkesjekken innhold av ulovlige aromatiske aminer i seks av 34 produkter, samt mange tilfeller av mangelfull merking. Av tungmetaller var det barium, bly og nikkel som skilte seg ut med høye verdier i 12 tatoveringsfarger.

Uregelmessige funn har allerede blitt fulgt opp av Mattilsynet med ulik virkemiddelbruk avhengig av alvorlighetsgrad.

– Samlet viser våre funn at det fremdeles er en risiko ved å bruke slike produkter. Det er viktig at importører er bevisste på å sikre at tatoveringsfarger som omsettes på markedet er trygge og overholder norsk regelverk, og at forbrukerne tar bevisste valg når de skal velge tatoveringsstudio og type tatoveringsfarger, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.