regnskap norge

Selvstendig næringsdrivende får mer sykepenger

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 % i revidert nasjonalbudsjett. Endringen skal gjelde fra oktober i år. – Regnskap Norge har i flere år arbeidet for bedre sykepengevilkår for... Les mer »