sas

Helseforetakene valgte SAS som flyselskap

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av helseforetakene gjennomført en anbudsprosess hvor SAS har fått førsteprioritet på de største og mest trafikkerte flystrekningene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil fire... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Arbeiderpartiet ønsker en todelt helsetjeneste

Det er helt meningsløst at mennesker skal stå i offentlig helsekø når det finnes ledig kapasitet hos private aktører. Av Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å innføre... Les mer »
operasjon

Fagforbundet: – Uakseptabelt at sykehus og pasienter må betale for krisa i luftambulansetjenesten

Fagforbundet reagerer kraftig på at det nå er sykehusene, og dermed pasientene, som må betale for krisa i luftambulansetjenesten. Dette kom fram på dagens foretaksmøte for de fire helseforetakene. Der ble det... Les mer »
doktor data

Huawei-rapport: Helseroboter vil halvere antall sykehusbesøk

Reduserte sykehuskøer, mindre ensomhet og kjappere identifisering av sykdommer vil være konsekvensene av robotenes integrering i hverdagen vår. Det fremkommer i en Huawei-rapport om teknologitrender for 2025. Filmer som iRobot og Terminator... Les mer »
uio

Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst samarbeider om IT og sykehusutvikling

Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst inngår samarbeid om informasjonsteknologi, digital sikkerhet og sykehusutvikling. UiO har et omfattende strategisk og operativt samarbeid med Helse Sør-Øst RHF om medisinsk utvikling. Nå utvides samarbeidet... Les mer »
Babcock Scandinavian AirAmbulance

Babcock har ikke fått se innholdet i avviksrapport

Flere medier har det siste døgnet omtalt en rapport om avvik i ambulanseflytjenesten i nord. Universitetssykehuset i Nord-Norge har valgt å dele rapporten med media, men ikke med Babcock. – Babcock er... Les mer »
penger

Riksrevisjonen: Helseforetakene har store bemanningsutfordringer

Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasientene, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Staten er en stor eier i selskaper. Mange av... Les mer »
Fagforbundet

Historisk seier – Pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat og YS har vunnet en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag, både for hovedkravet om pensjon fra første krone, og for et lønnsnivå på linje med det... Les mer »
juss

Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag. Da skal nemnda ta stilling til en rekke spørsmål... Les mer »
unio

Verneombudsprisen til radiograf på Haukland sykehus

Hovedverneombud og radiograf Ester Geitrheim er årets verneombud. – Jeg trodde ikke det var sant da dere ringte meg. Det er fantastisk – tusen takk, sa hun da hun mottok prisen på... Les mer »