pressenytt

Global satsning på norske helsehologrammer

Inven2 og Sopra Steria stifter aksjeselskapet HoloCare som del av en offentlig-privat satsing på helsehologrammer.  – Gjennom vårt eierskap i HoloCare AS skal vi nå bidra aktivt i kommersialiseringen av norsk forskning på bedre... Les mer »
tellu

Fornyer samarbeidet for å møte fremtidige muligheter i helsesektoren

Telenor og Tellu har vært samarbeidspartnere i en årrekke. Nå går samarbeidet inn i en fase hvor målsetningen er å ta nye posisjoner innen e-helse og velferdsteknologi, med fokus på det norske... Les mer »
akuttsykehus hjelset

Skanska og Bravida skal bygge det nye akuttsykehuset på Hjelset

Bravida er totalteknisk leverandør i prosjektet og vil også ha ansvar for prosjekteringsarbeidet sammen med COWI. Samspillskontrakten ble signert mandag 3. februar av Skanska og Bravida, som allerede er godt i gang... Les mer »
Arkitektbedriftene

St. Olavs Hospital hedres i nasjonalt samfunnsverdiprosjekt

Utvidelsen av St. Olavs Hospital har bedret arbeidsforholdene for de ansatte, og arkitekturen er tilpasset ulike pasientgrupper. Sykehuset er integrert i byen, hvilket bidrar til optimal tilgjengelighet for ansatte og alle brukergrupper,... Les mer »
helse sør-øst

Digitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-Øst

Som første helseforetak i regionen tilbyr nå Sykehuset Innlandet digitale brev til pasientene. I løpet av året innføres digitale brev etter planen ved alle helseforetakene i regionen. ​- Digitale brev forenkler pasientenes... Les mer »
lager pakker

Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidler

De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen gir bedre beredskap ved mangel på legemidler,... Les mer »
sas

Helseforetakene valgte SAS som flyselskap

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av helseforetakene gjennomført en anbudsprosess hvor SAS har fått førsteprioritet på de største og mest trafikkerte flystrekningene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil fire... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Arbeiderpartiet ønsker en todelt helsetjeneste

Det er helt meningsløst at mennesker skal stå i offentlig helsekø når det finnes ledig kapasitet hos private aktører. Av Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å innføre... Les mer »
operasjon

Fagforbundet: – Uakseptabelt at sykehus og pasienter må betale for krisa i luftambulansetjenesten

Fagforbundet reagerer kraftig på at det nå er sykehusene, og dermed pasientene, som må betale for krisa i luftambulansetjenesten. Dette kom fram på dagens foretaksmøte for de fire helseforetakene. Der ble det... Les mer »
doktor data

Huawei-rapport: Helseroboter vil halvere antall sykehusbesøk

Reduserte sykehuskøer, mindre ensomhet og kjappere identifisering av sykdommer vil være konsekvensene av robotenes integrering i hverdagen vår. Det fremkommer i en Huawei-rapport om teknologitrender for 2025. Filmer som iRobot og Terminator... Les mer »