Tag: psykiske helseproblem

Slipp lyset inn

Slipp lyset inn

| 1. mars 2018

Lys er viktig for oss. Det gjelder uansett helsetilstand. Men det er klart at ved sykdom skjer det fort at behovet ikke blir dekket på en tilfredsstillende måte. Situasjonen tilsier at det blir mye tid innendørs, og at vi derfor berøves mye av det naturlige dagslyset. Hvis lidelsen er av psykisk karakter, kan dette liketil […]

Les mer

Økende psykiske helseproblem hos unge

Økende psykiske helseproblem hos unge

| 16. januar 2017

Mange unge i Norden har dårlig psykisk helse og mange risikerer langvarig utenforskap. Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer som ikke har det bra. De presenterer samtidig fire konkrete anbefalinger til de nordiske politikerne. Anbefalingene gjelder det samfunnet må investere i for å forbedre velferden for Nordens unge. De økende […]

Les mer