doktor data

Ny meningsmåling: Pasienter vil ha mer menneskelig kontakt, helsepersonell har mindre tid

Nordmenns helsedigitale modenhet fortsetter å øke markant. Befolkningen og helsepersonell blir stadig mer positive til det digitale løftet, men opplever samtidig økt, menneskelig avstand til behandlere. Halvparten av leger og sykepleiere sier... Les mer »
pasientjournaler

15 millioner pasientjournaler blir nå tilgjengelig for forskning

Både helseminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande deltar når Arkivverket markerer åpningen av Norsk helsearkiv på Tynset den 4. juni. – Ingen har tidligere etablert et digitalt langtidsarkiv... Les mer »
Helse Midt-Norge RHF

Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. Helse Midt-Norge er først ute i... Les mer »
helse sør-øst

Helse Sør-Øst gir 19 millioner til 206 brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene er viktige for å utvikle gode helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF fordeler derfor midler til organisasjoner for å støtte dette arbeidet. – Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi... Les mer »
parat

Redningsmennene i Bristow Norway får tariffavtale

Etter én måned med streik møtte partene hos Riksmekleren og det ble torsdag kveld oppnådd enighet i meklingen. Parats forhandler, Lars Petter Larsen, sier han er glad for at Bristow Norway nå... Les mer »
roche

Ny rapport: Mulige lovbrudd i saken om nytt MS-legemiddel

Roche opplever at norske myndigheter gjennom Nye metoder og Beslutningsforum aktivt har blokkert for det nye MS-legemiddelet Ocrevus, både gjennom lange forsinkelser, uklare vedtak og ved å åpne for en utbredt systematisk... Les mer »
norges taxiforbund

Enerett meningsløst uten pasienttransport

– Det gir ingen mening å etablere eneretter hvis ikke pasienttransporten er en del av det, og avtalene må gjelde for inntil ti år, sa samferdselssjefen i Nordland, Odd Steinar Åfar Viseth... Les mer »
mikroskop

Tunsberg Medisinske Skole utdanner hårmineraleksperter

Hårmineralanalyse har møtt sterk motstand fra etablerte medisinske miljøer, men siden det i 2013 ble bevist at Trace Elements, Inc. og de andre ledende laboratoriene i USA faktisk målte det de påsto... Les mer »
roche

Skandale: MS-medisin godkjennes i Danmark men fikk nei i Norge

Medicinrådet i Danmark anbefaler Ocrevus (ocrelizumab) til behandling av pasienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Ocrevus er den første og eneste godkjente behandlingen til pasienter... Les mer »
norges taxiforbund

Pasientkjøring: Hva mener politikerne vi skal gjøre?

Over natta tok stortingsflertallet bort refusjonsordningen, og gjorde personbiler med rullestolplasser opptil 250.000 kroner dyrere, uten at det finnes alternativer uten utslipp. Mange eiere av slike biler lurer nå på hva de... Les mer »