Norsk Osteopatforbund

Osteopati – En viktig del av pasientens helsetjeneste

Muskel- og skjelettplager koster samfunnet 70 milliarder årlig, og kostnaden er stigende. Hver måned opplever 75% av alle voksne i Norge slike smerter eller plager.  Hele muskel- og skjelettbransjen opplever en økende pågang... Les mer »
Norsk Osteopatforbund

Krisepakke for norske osteopater

Norske osteopater har de siste par ukene vært i en vanskelig og utrygg økonomisk situasjon, som resten av norsk næringsliv. Mange av våre medlemmer melder om usikkerhet knyttet til hvor lenge de... Les mer »
Helse Midt-Norge

Klinisk arbeid som osteopat må settes på pause

På bakgrunn av de direktiv og retningslinjer norske myndigheter har meddelt det norske folk, har styret i Norsk Osteopatforbund fattet følgende vedtak, med virkning fra torsdag 12.03.20 kl. 18.00. «Styret er av... Les mer »
doktor data

Autorisasjon av osteopater i de nordiske landene

Et arbeidsutvalg i Nordisk råd foreslår at de nordiske regjeringene etablerer felles rammer og en felles autorisasjonsordning, i de nordiske landene. Osteopati er i dag en autorisert helseprofesjon i Danmark, Finland og... Les mer »
data lege

LESERINNLEGG: Hva skjer hos osteopaten?

Vi får ofte spørsmål om hva vi osteopater egentlig gjør. Her får du en kort beskrivelse av en typisk behandling hos våre medlemmer. Av Thomas Collins, leder i Norsk Osteopatforbund. Osteopater har... Les mer »