sykemelding

Oppfølging av sykemeldte virket ikke

Sykemeldinger er et kostbart problem for Norge. Men varierende oppslutning blant fastlegene og innføring av ny sykemeldingsblankett gjorde at nytt system for oppfølging av sykemeldinger ikke førte frem. Det viser Nordlandsforsknings følgeevaluering... Les mer »