uio

Urtemedisin ble nøkkel til å forstå andre kulturer

Mer kunnskap om plantebruk kan lære oss hvordan tradisjoner og kulturelle særtrekk overføres mellom samfunn, mener forsker ved UiO – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. – Jeg gjorde en grundig kartlegging av hvilke materialer... Les mer »
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Pesthåndbøker og magiske oppskrifter åpner porten til vikingenes urtehager

Bøker om pestbekjempelse, trolldomsmanualer og gamle navneskikker er noen av kildene som tas i bruk når botanikere og språkforskere går sammen om å avdekke hvordan planter er blitt brukt gjennom tidene. Det... Les mer »