roche

EMA anbefaler godkjenning Roches medisin Tecentriq for behandling av lungekreft

Det europeiske legemiddelverkets (EMA) vitenskapelige komite for legemidler (CHMP) har anbefalt godkjenning av Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi for pasienter med utbredt småcellet lungekreft. Godkjenning er basert på positive resultater fra IMpower133-studien som... Les mer »
sykdom eldre

Ja til ny lungekreftmedisin

Lungekreftmedisinen pembrolizumab fikk ja på møtet i Beslutningsforum for nye metoder 29. april. – Vi er glade for at lungekreftpasienter nå får tilgang til dette legemiddelet som førstelinjebehandling, sier Stig A. Slørdahl... Les mer »
roche

Ny medisin forlenger overlevelse ved lungekreft

Roches Tecentriq i kombinasjon med nab-paclitaxel og karboplatin forlenger overlevelse hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft, viser en ny undersøkelse. På kongressen til European Society for Medical Oncology (ESMO) ble det tidligere denne... Les mer »