forsker analyse

Nå kommer hivmedisinen Dovato

Markedsføringstillatelsen av Dovato er basert på GEMINI- studiene, som viser effekt og sikkerhet av kombinasjonen dolutegravir og lamivudin. Studiene bekrefter at personer med hiv kan kontrollere infeksjonen med kun to virkestoff i... Les mer »
hivnorge

HivNorge: – PrEP reduserer nye tilfeller av hiv

Det er ikke kun i Norge man kan takke den forebyggende hivmedisinen PrEP for nedgang i antall nye tilfeller av hiv. Australia har registrert en nedgang på 23 prosent de siste fem... Les mer »
litteratur

Helseministeren vil vurdere anbudsrunden på HIV-medisin

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge er glad for at stortingsrepresentant Sveinung Stensland har lyttet til våre og andres erfaringer med anbud på legemidler og nå rettet disse kritiske spørsmålene til helseminister Bent... Les mer »
hivnorge

– Beslutningsforum må radikalt endres

Styreleder Jens-Harald Âlgenäs Eliassen i HivNorge sier seg enig med overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger som i en kronikk i Dagens Medisin gir uttrykk for at dagens modell for innføring... Les mer »
hivnorge

PrEP virker: Laveste hivtall siden 2001

Folkehelseinstituttets statistikk for hivdiagnostiserte i 2018 viser en nedgang. Smitteforebyggende tiltak som rask igangsatt og effektiv behandling og den forebyggende behandlingen PrEP virker. I 2018 ble 191 personer diagnostisert med hiv, mot... Les mer »