hivnorge

LESERINNLEGG: Rusbruk handler om helse

HivNorge jobber med smittevern og forebygging av spredningen av hiv på alle samfunnsområder, og rusbrukere er blant de gruppene i befolkningen som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv.... Les mer »
penger

Hivpositive kan nå tegne livsforsikring

Det har vært vanskelig for hivpositive å tegne livsforsikring, uførerisikoforsikring og liknende, og noen ganger umulig. Men ikke nå lenger. FinansNorge, som lager de retningslinjene for helsevurdering som forsikringsselskapene følger, har snudd.... Les mer »
hivnorge

HivNorge: – PrEP må tilbake på blåresept

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad og styreleder Jens Harald Älgenäs-Eliassen møtte nylig formiddag Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett. I notatet som ble levert beskrives kort hva som er viktig å... Les mer »
hivnorge

LESERINNLEGG: PrEP er en suksess for folkehelsen – og staten

PrEP har vært en stor suksess både menneskelig og økonomisk, og har bidratt til at Norge for første gang siden hivepidemien kom til landet på 80-tallet har tilnærmet kontroll på situasjonen. Av... Les mer »
lager pakker

LESERINNLEGG: Brukerrepresentant utelates fra anbudsprosessen for HIV-medisin

Anbudsfristen for å levere hivmedisiner løper ut denne uken, og allerede mandag møtes spesialistutvalget og Sykehusinnkjøp for å avgjøre hvem som vinner anbudet. Brukerrepresentanten er ikke innkalt. Av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge.... Les mer »
forsker analyse

Nå kommer hivmedisinen Dovato

Markedsføringstillatelsen av Dovato er basert på GEMINI- studiene, som viser effekt og sikkerhet av kombinasjonen dolutegravir og lamivudin. Studiene bekrefter at personer med hiv kan kontrollere infeksjonen med kun to virkestoff i... Les mer »
hivnorge

HivNorge: – PrEP reduserer nye tilfeller av hiv

Det er ikke kun i Norge man kan takke den forebyggende hivmedisinen PrEP for nedgang i antall nye tilfeller av hiv. Australia har registrert en nedgang på 23 prosent de siste fem... Les mer »
litteratur

Helseministeren vil vurdere anbudsrunden på HIV-medisin

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge er glad for at stortingsrepresentant Sveinung Stensland har lyttet til våre og andres erfaringer med anbud på legemidler og nå rettet disse kritiske spørsmålene til helseminister Bent... Les mer »
hivnorge

– Beslutningsforum må radikalt endres

Styreleder Jens-Harald Âlgenäs Eliassen i HivNorge sier seg enig med overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger som i en kronikk i Dagens Medisin gir uttrykk for at dagens modell for innføring... Les mer »
hivnorge

PrEP virker: Laveste hivtall siden 2001

Folkehelseinstituttets statistikk for hivdiagnostiserte i 2018 viser en nedgang. Smitteforebyggende tiltak som rask igangsatt og effektiv behandling og den forebyggende behandlingen PrEP virker. I 2018 ble 191 personer diagnostisert med hiv, mot... Les mer »