e-helse

– Covid-19 en vitamininnsprøyting for helsedigitalisering

Digitale trygghetsalarmer. Sosialhjelp på nett. Covid-19-pandemien har fungert som en vitamininnsprøyting for digitaliseringen av den norske helsesektoren.  Gjennom hele Covid-19-krisen har offentlige virksomheter rustet opp kraftig for å ta unna alt fra... Les mer »
dame jente

Diabetesforbundets veiledningstelefon avlaster helsetjenesten

Diabetesforbundets veiledningstelefon Diabeteslinjen har i mars opplevd en firedobling av antall henvendelser. For å avlaste helsemyndighetenes publikumstelefon knyttet til korona har Diabeteslinjen utvidet åpningstid og økt bemanningen. Diabetesforbundet har i samarbeid med... Les mer »
doktor data

NetNordic bistår kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialist helsetjenesten

Virusutbruddet vi nå opplever påvirker hele vårt samfunn og landets helse- og omsorgstjeneste er i en spesielt krevende situasjon. Det er behov for løsninger som kan avhjelpe det økende presset på helsetjenesten,... Les mer »
Helse Midt-Norge RHF

Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. Helse Midt-Norge er først ute i... Les mer »
migrasjon

Ny bok: Økt innvandring gir utfordringer i helsetjenesten

De siste femten årene har internasjonal migrasjon økt betraktelig, og helsepersonell møter daglig brukere med migrasjonsbakgrunn i sin yrkesutøvelse. En kulturelt mer sammensatt befolkning utfordrer helseprofesjoners kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger. Behovet for... Les mer »
hans nilsen

Mange fordeler med digitalt helsevesen

Flere og flere nordmenn bruker internett og apper når de skal ha helseinformasjon, bestille legetimer og få resepter. Men fordelene med digitaliseringen innen helsevesenet er potensielt mye større, både for sykehus, leger,... Les mer »
marit legeforeninger

– Helse må prioriteres høyere

Ny OECD-rapport bekrefter at Norge bruker mindre penger på helse enn rike land vi sammenligner oss med. – Med disse funnene blir det vanskeligere å forsvare dagens helsebudsjetter. Norge er i en... Les mer »