helsepartiet

Helsepartiet: – Perspektivmeldingen mangler helse

Nylig la Regjeringen frem Perspektivmeldingen om Norges fremtidsutsiktene de neste tiårene. Finansminister Jan Tore Sanner er intervjuet av VG 8. februar og vektlegger at 75 % av Norges nasjonalformue er vår fremtidige... Les mer »
norsk friluftsliv

Ønsket den nye folkhelseministeren lykke til

Terje Søviknes (Frp), står ovenfor formidable utfordringer, ifølge Norsk Friluftsliv. Det er generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, som mener Terje Søviknes står overfor krevende oppgaver i sin nye rolle som folkhelseminister. ... Les mer »
pasientjournaler

KS støtter ikke regjeringens forslag til ny e-helselov

I forslag til ny e-helselov foreslår regjeringen en rekke endringer innenfor koordinering, sektorinvolvering og styring. Et av hensynene bak lovendringene er å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak. Hovedstyret i KS vedtok... Les mer »
frp

FrP skal styrke seg i helsepolitikken

Etter valget i høst varslet Fremskrittspartiets partileder Siv Jensen et mer tydelig og gjenkjennelig FrP. Nå styrker FrP seg i helsepolitikken og endrer sammensetningen av helse- og omsorgskomiteen Ett av partiets viktigste... Les mer »
migrasjon

Ny bok: Økt innvandring gir utfordringer i helsetjenesten

De siste femten årene har internasjonal migrasjon økt betraktelig, og helsepersonell møter daglig brukere med migrasjonsbakgrunn i sin yrkesutøvelse. En kulturelt mer sammensatt befolkning utfordrer helseprofesjoners kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger. Behovet for... Les mer »
aleap

​6 millioner til samarbeid mellom innovasjonsmiljøer innen helse

Sterke innovasjonsmiljøer fra hele Norge innen helseområdet går sammen og mottar 6 millioner i støtte gjennom Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram. Midlene skal bidra til at flere norske helsebedrifter kan etableres og... Les mer »
litteraturhuset

Debattbok om helsepolitikk lanseres

HTA (Helsetjenesteaksjonen) lanserer debattboken «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger». Debattboken, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. 25 eksperter... Les mer »