frivillighet norge

LESERINNLEGG: De som lindrer i koronakrisen

I Bærum har Røde Kors satt opp et telt ved legevakten som brukes til å behandle og fordele pasienter til videre oppfølging. I Oslo kjører frivillige fra Norsk Folkehjelp beredskapsambulanser døgnet rundt.... Les mer »
frivillighet norge

LESERINNLEGG: Samarbeid med frivilligheten om korona-tiltak!

Frivillighet Norge anbefaler norske kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner om å forebygge smitte av Korona-viruset. Av Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge. Rundt om i norske kommuner er det nå et... Les mer »
frivillighet norge

Norsk frivillighet samlet rundt felles krav og mål

Representanter fra blant annet Natteravnene, Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen og Norges Musikkorps Forbund møttes i dag til Frivillighet Norges årsmøte for å diskutere frivillighetens felles framtid. Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble vagt som ny... Les mer »
frivillig unghjelp

Bedre folkehelse med frivillighet

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Fylkeskommunene inviteres til å ta en... Les mer »