Tag: folkehelsen

Bedre folkehelse med frivillighet

Bedre folkehelse med frivillighet

| 25. april 2017

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Fylkeskommunene inviteres til å ta en regional samordnings- og utviklingsrolle, som blant annet innebærer samarbeid med kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer, ungdom og frivillig sektor. Den 25. april møttes kommuner, […]

Les mer

Helseforskning hedret av kongen

Helseforskning hedret av kongen

| 8. februar 2017

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2017 ble i dag tildelt professor Tormod Fladby for demensforskning, og professor Lars Gullestad for hjerteforskning. Demensforskningsprisens mottaker er Tormod Fladby (1959), professor i nevrologi, overlege og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus. Initiativtaker til Norsk Nevropsykiatrisk forening, styreleder i Nansen Neuroscience Foundation Tormod Fladby har bidratt til banebrytende ny kunnskap […]

Les mer