coronavirus

Koronakrisen: – Vi vet ikke før i ettertid om strategien er riktig

En strategi er ikke bare fine ord i styrevedtak. Vi må ha planer, men vi kan ikke følge dem uten refleksjon, mener strategiforsker Lene Pettersen. Regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) sikter mot samme... Les mer »
Helse Sør-Øst

Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten.... Les mer »
faktisk.no

Politiet og FHI advarer mot hjemmetester

Les mer »
frukt

Unngå smitte i butikken

Koronaviruset (Covid-19) smitter som en vanlig forkjølelse eller influensa, ved at en smittebærer smitter andre gjennom dråpesmitte enten direkte til andre personer eller indirekte, via overflater som andre tar på og deretter... Les mer »
coop

Coop stopper salget av smågodt

Usikkerhet som følge av ulik praksis fra kommunale helsemyndigheter, gjør at Coop har besluttet å stoppe salget av smågodt i løsvekt i alle sine dagligvarebutikker i Norge. – Vårt hovedfokus er å... Les mer »
nordic light

Folkehelseinstituttet friskmelder vanlige e-sigaretter

Folkehelseinstituttet mener at damping av virkestoffet THC og fortykningsmiddelet vitamin E-acetat er sannsynlige årsaker til det akutte utbruddet av lungesykdom i USA. Det kommer frem i Folkehelseinstituttets nyeste redegjørelse om e-sigaretter, bestilt... Les mer »
norsk hussopp forsikring

Disse skadeinsektene plager oss mest

Skjeggkre øker mest på listen over skadedyr som plaget nordmenn i 2018. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hvilke skadeinsekter som oftest måtte bekjempes i 2018. I antall bekjempelser er det svart... Les mer »
apotekerforeningen

Flere ønsker nye helsetjenester fra apoteket

82 prosent av befolkningen over 60 år ønsker en gjennomgang av legemidlene sine hos apoteket. Det viser Helsepolitisk barometeret som legges frem i dag. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at om lag 76... Les mer »
hivnorge

PrEP virker: Laveste hivtall siden 2001

Folkehelseinstituttets statistikk for hivdiagnostiserte i 2018 viser en nedgang. Smitteforebyggende tiltak som rask igangsatt og effektiv behandling og den forebyggende behandlingen PrEP virker. I 2018 ble 191 personer diagnostisert med hiv, mot... Les mer »
Beslutningsforum for nye metoder

Terapeutveiledet internettbehandling for psykiske lidelser

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan tas i bruk når det er hensiktsmessig. – Metoden gjør det mulig at flere kan få tilbud om hjelp... Les mer »