Tag: diabetes

Ønsker moderne blodsukkermåling

Ønsker moderne blodsukkermåling

| 28. oktober 2017

Å måle blodsukkeret ved å stikke seg i fingeren er i ferd med å bli utdatert. Norske myndigheter åpner nå for bruk av en armsensor som skanner blodsukkeret. Men Diabetesforbundet frykter langdrygt byråkrati. Det var på mandag denne uken at Beslutningsforum åpnet for at systemet Freestyle Libre kan brukes av barn med diabetes type 1. […]

Les mer

SGLT2-hemmere bedre diabetesmedisin

SGLT2-hemmere bedre diabetesmedisin

| 22. mars 2017

En internasjonal observasjonsstudie av over 300 000 pasienter med type 2 diabetes viste at behandling med SGLT2-hemmere ga 51 % lavere dødelighet og 39 % lavere risiko for sykehusinnleggelser forårsaket av hjertesvikt, sammenlignet med andre type-2 diabetes legemidler. Resultatene fra CVD-REAL ble presentert på American College of Cardiology 66th Annual ScientificSession den 19 mars. Dette […]

Les mer

Diabeteslinjen fikk 40% flere henvendelser

Diabeteslinjen fikk 40% flere henvendelser

| 16. januar 2017

Mange syns ikke at de får god nok diabetesinformasjon fra fastlegen og ringer Diabeteslinjen med spørsmål om diabetes. 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2 i Norge. I tillegg lever 28.000 med diabetes type 1. Diabeteslinjen er Diabetesforbundets veiledningstjeneste der man kan stille spørsmål om diabetes på telefon, nett og chat på diabetes.no/linjen. I 2016 økte […]

Les mer

Pradaxa funker på atrieflimmerpasienter

Pradaxa funker på atrieflimmerpasienter

| 15. januar 2017

Boehringer Ingelheim har publisert resultater fra en ny analyse fra det omfattende GLORIA-AF Registry Program, som bekreftet at nylig diagnostiserte atrieflimmerpasienter som fikk Pradaxa hadde en stor grad av etterlevelse av behandlingsregimet. Etter ett år sto 76,6 % av pasientene fortsatt på Pradaxa, og 69,2 % etter to år. Disse resultatene ble presentert på American Society […]

Les mer