Sysselsettingsutvalget åpner for endret sykelønnsordning

virke

– Virke har stått i front for å kreve at vi som samfunn må ta sykelønnsdebatten, og vi mener det er positivt at det nå foreslås konkrete endringer i sykelønnsordningen. Norge har verdens høyeste sykefravær og 32 millioner tapte dagsverk hvert eneste år. Bare i detaljhandelen var det nesten en halv million tapte dagsverk i 3 kvartal 2018, sier Ivar Horneland Kristensen administrerende direktør i Virke.


– Virke ønsker at alle skal få muligheten til å jobbe og at syke kommer raskt tilbake i jobb. Det er helt i tråd med det Virke har tatt til orde for når ekspertgruppen foreslår endringer som er kostnadsnøytrale for arbeidsgiverne, men som øker både arbeidsgivers og arbeidstakers insentiv til å få ned langtidsfraværet. At utvalget også vil vurdere skjermingsordninger for enkelte grupper for å hindre uheldige utslag for særlig små virksomheter med høyt langtidsfravær på grunn av ansatte med kroniske helseproblemer er svært positivt, fortsetter Kristensen.

– Utvalget foreslår å frede karensdagene, og det er i tråd med det Virke har hevdet, fordi dette er den delen av fraværet arbeidsgiverne i minst grad kan påvirke. Vi unngår også unødvendig smitteproblematikk, sier Kristensen.

– Den konkrete innretningen på tidsforskyvingen av arbeidsgivers ansvar og kompensasjonsgraden for ansatte må vi se nærmere på, også i tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Men i hovedsak mener vi dette er riktig vei å gå, avslutter Kristensen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.