Stress tvinger frem helsefokus i arbeidslivet

stress
stress
Stress er en kostnad for samfunnet.

Arbeidsrelatert stress er det arbeidsrelaterte helseproblemet som rapporteres nest hyppigst i Europa, bare overgått av muskel- og skjelettlidelser.


Ifølge WHO (World Health Organization) har 28% av EUs arbeidstakere symptomer på arbeidsbetinget stress.

Stressrelatert sykefravær varer ofte lenger enn fravær som skyldes andre årsaker. Dette er åpenbart en kostnad for bedriften, mens den store skjulte kostnaden handler om lavere prestasjoner over tid.

Det er dessverre nær sammenheng mellom høye prestasjon over tid og svekket helse.

 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.