Stort potensiale i Læringsverkstedet Nonneseter Idrettsbarnehage

barn

En rapport fra bydelen Gamle Oslo viser at barnehagene her sliter på flere områder. Det er ikke tilfelle i Læringsverkstedet Nonneseter Idrettsbarnehage som har en forholdsvis ny privat barnehage med fine fasiliteter.


– Vi ønsker oss en enda mer multikulturell barnehage der man kan lære av hverandre. Jeg er opptatt av at vi ikke skal være en barnehage som er forbeholdt bare norske eller europeiske barn, men at det skal være rom for mange flerkulturelle barn i barnehagen, sier Marthe Lillealtern Haglund, styrer i Læringsverkstedet Nonneseter Idrettsbarnehage.

Barnehagen satser tungt på å møte hvert enkelt barns behov og styrke kvaliteten. 

– Det har vært to spennende år, og barnehagen har utviklet seg i en veldig positiv retning. Vi skal jobbe enda bedre med å tydeliggjøre en økt kvalitet videre fremover. Jeg gleder meg masse fordi vi ser at vi har et stort potensial til å nå ut til befolkningen på Grønland i Oslo, påpeker Haglund. 

Videre sier Haglund at de gjerne går sammen med andre barnehager i kommunen for på den måten kunne hjelpe hverandre. 

– Jeg er opptatt av at vi samarbeider godt med kommunen, og det er ikke så viktig om det er private eller kommunale barnehager fordi vi arbeider mot det samme målet; Det viktigste er barns utvikling, lek og læring! Hvis det er noe vi kan bidra med til de ulike barnehagene i bydelen, privat eller kommunal, deler vi gledelig med de erfaringene vi i barnehagen vår opplever som suksessoppskrifter.

– Vi kan ta imot flere barn! Flere store barn og flere småbarn, uansett etnisk opprinnelse. På småbarnsavdelingen vil vi gjerne begynne tidligst mulig for å kunne gi barna et bedre utgangspunkt i for eksempel norsk språkutvikling. Språk er med på å skape fellesskap når vi forstår hverandre. Derfor er det viktig for oss å jobbe godt med barna sammen med foreldrene. Det handler om at barna må få oppleve at de er verdifulle, uansett hvem de er, erklærer Haglund.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.