Store kunnskapshull om medisinbruk, svangerskap og barns hjerneutvikling

barn baby mat

Forskere ved Universitetet i Oslo har avdekket store kunnskapshull når det gjelder langtidseffekter av medisinbruk i svangerskapet og gir nå råd om hvordan disse hullene kan tettes.


«Kan denne medisinen påvirke hjernen til barnet mitt?» «Øker den risikoen for at barnet mitt får læringsvansker eller ADHD?» Slike spørsmål ønsker gravide som må bruke medisin i svangerskapet å få svar på.

I en ny artikkel i PLOS ONE har forskere fra Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med forskere fra University of Manchester og NTNU gjennomgått all tidligere forskning på medisinbruk i svangerskapet om hjerneutvikling hos barn. De fokuserte på medisiner med virkning på sentralnervesystemet slik som smertestillende midler og antidepressiva.

Hjorth Andersen og kollegaer avdekker store kunnskapshull, sprikende funn og betydelige forskjeller i hvordan studier av medisinbruk i svangerskapet og effekter på barns hjerneutvikling har blitt utført. Dette gjør funnene vanskelig å fortolke og oversette til konkrete råd om bruk av disse midlene. Forfatterne etterlyser debatt og internasjonale retningslinjer om hvordan slike studier best kan utføres og fortolkes til beste for mor og barn.

– Mange kvinner må ta medisiner mens de er gravide. Kvinnene og deres partnere vil selvsagt vite hvordan medisinbruk påvirker barnet, og hvilke medisiner som er tryggest å bruke under svangerskapet, sier jordmor og stipendiat Sarah Hjorth Andersen, som er førsteforfatter på studien.

– Derfor håper jeg også at denne artikkelen kan bidra til å skape debatt blant forskere om hvordan slike studier bør utføres, så vi kan gi svar til fremtidige foreldre.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.