Stiftelsen Dam med 20 millioner til «koronaprogram»

stiftelsen dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.


I forbindelse med den pågående koronaepidemien utlyser stiftelsen 20 millioner kroner i et nyopprettetprogram for å møte det prekære behovet for ressurser i helseorganisasjonene.

– Bak Stiftelsen Dam står helseorganisasjoner som blir spesielt hardt rammet av den pågående epidemien. Mange av deres medlemmer har kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser, som gjør at de har særlig stort behov for informasjon og hjelpetiltak. Samtidig vet vi at organisasjonene også blir hardt rammet av den økonomiske krisen som følger epidemien, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Den siste uken har derfor sekretariatet i stiftelsen jobbet på spreng for å sette opp et helt nytt program der de over 200 helseorganisasjonene med søkerrett hos stiftelsen kan søke om prosjektmidler i forbindelse med koronaepidemien. Det ferske programmet åpnes for søknader allerede onsdag 25. mars.

Det er mulig å søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner til prosjekter som har oppstart før 30. mai 2020. Det vil være løpende søknadsfrist og alle søknader får svar seneste ti dager etter at søknaden er sendt inn. 

– Vi har aldri gjort noe lignende tidligere, men vi mener det er svært viktig at vi tar samfunnsansvar og bidrar på denne måten, sier Lillehagen, som understreker at selv om dette er et hastetiltak, kan organisasjonene være trygge på at alle søknader fortsatt får en solid faglig behandling.

– Nå er det viktigere enn noensinne at pengene brukes der behovene er aller størst. Nettopp derfor har det vært viktig for oss å være tro mot våre verdier om å være en kunnskapsdrevet og åpen stiftelse. Alle søknader som sendes inn skal få en solid faglig behandling av vårt fagutvalg, sier han.

Målet med det ekstraordinære programmet er å støtte tidsavgrensede tiltak knyttet til den pågående koronaepidemien, gjennom helseorganisasjonene. 

Styreleder og nylig tilsatt generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mener stiftelsens nye program vil være et kjærkomment tilskudd i organisasjonene.

– Akkurat nå er behovene veldig store, samtidig som mange organisasjoner har sterkt reduserte inntekter for eksempel fra et næringsliv i problemer. Det gjør at mange nå er dobbelt rammet. 20 millioner er på ingen måte nok til å mette behovene i frivillig sektor nå, men det sender et viktig signal om at man står sammen og ønsker å bidra, sier hun.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.