Statsbudsjettet: Forliket truer folks helse

apotekforeningen

Tre av fire pasienter opplever i dag at de får gode råd i apotek som hjelper dem til å bruke legemidlenes sine slik de skal. Konsekvensen av budsjettforliket er at færre vil få den hjelpen de trenger, mener Apotekforeningen.


– Feil bruk av legemidler er en formidabel helseutfordring i Norge. Apotekenes viktigste oppgave er å gi råd og veiledning til pasientene slik at de kan bruke legemidlene riktig. Apotekene bruker store ressurser på å sikre at folk blir friskere og ikke sykere av medisinene sine. Nå sender regjeringspartiene og Krf et tydelig signal om at dette arbeidet skal reduseres. De setter en strek over titusenvis av rådgivningstimer i apotekene, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

– Det er et stort tankekors at alle politikere snakker om at vi må mobilisere alle de hodene og hendene vi kan i helsetjenesten fremover, samtidig som de nå kutter i tilbudet i apotekene. Jeg tror ikke finanspolitikerne forstår hva de er i ferd med å gjøre, sier Lund.

Han minner om at apotekene allerede mister mer enn 50 millioner kroner neste år fordi takstene ikke blir justert for pris- og lønnsvekst. Det nye kuttet kommer også på toppen av det kutte regjeringen allerede har foreslått for medisinsk forbruksmateriell. Inntektstapet som følge av denne innstramningen blir på 15 millioner kroner for apotekene.

Styrt av tilfeldighetene
Lund mener budsjettforliket i Stortinget er preget av tilfeldigheter og tiltak som ikke er utredet, og der konsekvensene ikke er kjent for politikerne. Det er umulig å drive en god og forsvarlig helsetjeneste i apotekene basert på slike innfall.

41 millioner kroner dekker personalkostnadene til mer enn 50 apotekansatte, som tilsvarer driften i 7-8 apotek. Det tilsvarer betalingen for apotekenes arbeid med å ekspedere nesten en million reseptpakninger.

– Det er for tidlig å si hva de praktiske konsekvensene blir i apotek, men et så stort bortfall av inntekter må selvsagt få konsekvenser for apotekdriften. Det er nå apotekene legger budsjettene for 2019. Også apotekene må finne inndekning når inntektene faller, sier Per T. Lund.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.