Stadig flere eldre får helseproblemer i utlandet

ambulanse

Nå når dagene blir kortere og mørkere reiser stadig flere eldre til Spania, Thailand og Tyrkia. I vinterhalvåret er de over 60 år overrepresentert på skadestatikken i utlandet.


Data fra SOS Internationals alarmsentral viser at høysesongen blant reisende over 60 år er fra oktober til mars. Mens barnefamilier og unge i hovedsak reiser i de faste ferietider, har eldre og pensjonister større frihet til å velge når de vil reise. Og det gjør de vanligvis når det blir kaldt i hjemlandet.

– I vinterhalvåret er de over 60 år overrepresentert på statistikken vår på reisesyke. De står faktisk for nesten 50 prosent av sakene, i motsetning til i sommermånedene hvor denne gruppen kun representerer 20 prosent av skadesakene med reisesyke, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

I 2018 utgjorde skadde over 60 år 30 prosent av det samlede antallet norske saker på alarmsentralen hos SOS International. Skadesaker med eldre nordmenn har alene steget med mer enn 1000 saker fra 2017 til 2018.

– Økningen er et uttrykk for at vi lever lengre, og at flere eldre har helse og overskudd til å reise ut og nyte livet. Det er positivt, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i SOS International.

– Samtidig er disse funnene et uttrykk for at noen overvurderer egen sin egen helse. Det er viktig at de forteller forsikringsselskapet sitt om de har kroniske sykdommer eller andre lidelser, før de reiser ut, sier Nielsen.

SOS International oppfordrer eldre til å sjekke hvilken dekning de har ved sykdom via det europeiske helsetrygdekortet og sin private reiseforsikring. Dersom man har én eller flere kroniske sykdommer, eller hvis man har symptomer som er under utredning, så er det grunn til å få utført en medisinsk forhåndsvurdering.

– Det er ikke alltid fastlegen din er den beste til å vurdere hvordan en flytur og reise kan påvirke din helse. Det finnes egne eksperter innen flymedisin, sier Tranberg.

Som hovedregel dekker reiseforsikringer sykdom og skade som oppstår akutt på reisen, eller en akutt og uventet forverring av en eksisterende lidelse som har vært stabil før avreisen.

– Reiseforsikringene har ulik dekning. Vår anbefaling er å sette seg inn i disse, så unngår man kostbare overraskelser fordi forsikringen ikke skulle dekke en sykdom som forverres på reisen, sier Nielsen.

Spania er det desidert mest populære reisemålet for norske reisende over 60 år. Nesten 60 prosent av de som får hjelp via SOS Internationals alarmsentral tar kontakt fra Spania.

Thailand og Tyrkia inntar andre- og tredjeplassen på topp 3 over skadeland. Men ingen av disse landene står for mer enn 10 prosent av de skadde over 60 år.

Blant de hyppigste skadene i aldersgruppen over 60 år er: infeksjonssykdommer, benbrudd, hjertesykdommer og lungesykdommer.

Gode råd før reisen:

  1. Sjekk hvilken dekning du har ved sykdom via det europeiske helsetrygdekortet og reiseforsikringen din før avreise.
  2. Kontroller også om det europeiske helsetrygdekortet har gått ut og må fornyes.
  3. Hvis du har en eller flere kroniske lidelser, er under utredning eller står på venteliste, anbefales det at du får utført en medisinsk forhåndsvurdering.
  4. Husk medisin og medisinpass.
  5. Kontakt alltid alarmsentralen før du oppsøker lege der du er på ferie – også om du kjenner legen fra før.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.