Spekter og Norsk Sykepleierforbund enige om lønnsoppgjøret for sykehusene

penger

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Norsk Sykepleierforbund om lønnsoppgjøret for sykehusene. Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.


Forhandlingsløsningen innebærer blant annet at minstelønnsssatsene heves slik at sykepleiere skal tjene minst 505.000 etter 10 år, og spesialsykepleiere minst 548.000 etter 10 år. Lønnstilleggene fis med virkning fra 01.10.20

I tillegg er det enighet om å endre ubekvemstillegg for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt fra kronebeløp til prosentvise tillegg av lønnen fra 01.05.2021. Det er også enighet om å øke avlønningen for sykepleiere som deltar i videreutdanning fra 80% til 90% av minsterlønn for sykepleiere.

Resultatet omfatter helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.