Slik unngår du fallulykker

skydda

Hver dag er det mange mennesker som jobber i høyden hvor det er stor fallrisiko. Derfor er det svært viktig å sikre at arbeidet skjer på en sikker og forsvarlig måte.


Fall er en av de vanligste ulykkestypen på arbeidsplasser. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert inn i 2017, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Mange fallulykker skjer i bygg- og anleggsbransjen. Årsaker til slike ulykker kan være utstyrsfeil eller manglende bruk av utstyr, eller at man har gått utenfor avgrensede områder, sier Ronny Røsberg, regionansvarlig for Vest- og Midt-Norge i Skydda.

Før hvert oppdrag skal det gjennomføres en arbeidsforberedelse for å sikre at jobben kan utføres på en trygg og effektiv måte.

– I tillegg til en god arbeidsforberedelse er det helt nødvendig å være oppdatert og å skape gode holdninger. Kunnskap og kursing er viktig for å øke kompetansen og dermed redusere risiko for fall, understreker Ronny Røsberg.

Fallsikring er utstyr som brukes for å forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyden er to meter eller mer, og når det er risiko for fall. Det er viktig å være minst to personer når fallsikring benyttes.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for sikkert utstyr og opplæring av medarbeiderne sine. Personen som bruker fallsikring, skal vite hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen og testes før bruk. Man skal også kjenne til risikoene knyttet til feil bruk og hvordan man skal vedlikeholde utstyret. På den måten kan man unngå erstatningskrav etter slike ulykker.

Praktiske øvelser bør alltid være en del av opplæringen. Brukeren må være kjent med risikoene knyttet til å arbeide i et miljø med fallrisiko, og brukeren må være egnet for arbeidet siden det kan være meget fysisk anstrengende. 

Skydda Norge tilbyr flere ulike fallsikringskurs som kan tilpasses etter behov.

Et firma kan ha arbeidstakere på forskjellige arbeidsplasser med ulike behov og forskjellig utstyr. Personen som bruker utstyret skal alltid få opplæring i hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen, justeres og vedlikeholdes. 

– Bruker man utstyret hver dag kan man dette til fingerspissene, men bruker man det bare av og til er det fort gjort å bli usikker på hvordan det skal gjøres hvis det har gått noen uker siden sist. Det er veldig viktig å spørre noen hvis du er i tvil om hvordan utstyret skal brukes, sier Ronny Røsberg.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.