Slik kan apotekene bekjempe antibiotikaresistens

medisin vitaminer

Apotekene kan spille en viktig rolle for å bekjempe antibiotikaresistens. Å bruke farmasøyter for å øke bevisstheten rundt vaksinering er bare en av mange anbefalinger fra organisasjonen PGEU.


PGEU, som er paraplyorganisasjonen for apotek i Europa, har utarbeidet en rapport som viser hvordan apotek kan bidra i kampen mot antibiotikaresistens.

– Tiltak for å bekjempe antibiotikaresistens må iverksettes på tvers av landegrensene og innenfor alle deler av helsesektoren. Apotekene kan spille en viktig rolle. Å øke oppmerksomheten om vaksinasjon for å unngå sykdommer som må behandles med antibiotika, er et av tiltakene som nevnes. I år tilbyr blant annet 260 norske apotek influensavaksinasjon i apotek, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

På verdens antibiotikadag 16. november, kom PGEU med en rekke anbefalinger om hva apotekene og farmasøytene kan gjøre på både nasjonalt og lokalt nivå:

Oppfordre nasjonale myndigheter til å involvere apotekfarmasøyter i handlingsplaner på nasjonalt nivå,
Økt samarbeid og kommunikasjon mellom apotekfarmasøyter, annet helsepersonell, myndigheter, industri, pasienter og befolkningen. Spesielt for å oppnå følgende:

Større bruk av farmasøyter for å øke bevisstheten om vaksinering, og økt bruk av farmasøyter for å administrere vaksinasjon,
Indikasjoner bør skrives på reseptene for antimikrobielle legemidler,
Større bruk av delte legemiddellister,
Tilgang til elektroniske pasientjournaler for farmasøyter,
Nøyaktig mengdeangivelse på antibiotikaresepter,
Bekjempe salg av antimikrobielle midler fra useriøse aktører på nettet.

– Vi er svært positive til økt samarbeid og kommunikasjon mellom apotek og annet helsepersonell. Elektroniske løsninger som tilrettelegger for deling av legemiddelinformasjon på tvers av helsepersonell som har behov for det må komme på plass også i Norge. I mellomtiden skal vi gjøre det vi kan for å øke oppmerksomheten om vaksinasjon og synliggjøre farmasøytenes kompetanse i kampen mot resistente bakterier, avslutter Lund.

Fakta om antimikrobiell resistens (AMR):

Verdens helseorganisasjon (WHO) karakteriserer antimikrobiell resistens som en av de største truslene mot global helse.
Antimikrobiell resistens (AMR) kan defineres som mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og protozoer) som har utviklet resistens mot antimikrobielle forbindelser de i utgangspunktet er følsomme for (antibiotika, antivirale midler etc.)
Norske helsemyndigheter har satt som mål å redusere den totale mengden av antibiotika som brukes i Norge med 30 prosent innen 2020.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.